Veggene isoleres og platekles.

Renovering av Teknobygget

28 oktober, 2014 15:09 Del Del Del

Teknobygget gjennomgår i disse dager renovering av fasaden samt etterisolering. Det monteres også ny solavskjerming. Fasaden vil få grønne plater, med enkelte plateelementer i andre farger, slik at bygget vil framstå langt mer fargerikt enn tidligere, med de grå betrongelementene fra 1970-tallet.

Renoveringen vil også gi positiv effekt i form av mindre energiforbruk til oppvarming.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side19

Del Del Del