Sofasamtale om det grønne skiftet. F.v. Inger-Gunn Sande, daglig leder Nordnorsk kommunikasjon, Marianne Haukland (H) stortingsrepresentant for Finnmark, Cecilie Myrseth (A) stortingsrepresentant for Troms, Arve Ulriksen, administrerende direktør Mo Industripark as.

Representanter fra hele landsdelen samlet i Nord-Norges industrihovedstad

12 December, 2017 9:11 Del Del Del

Statsminister Erna Solberg utrykte at Norge kan være i verdensklasse når det gjelder miljøteknologi, i sitt innlegg under Agenda Nord-Norge og holdt frem Mo i Rana som et eksempel på vellykket omstilling.

 

Solberg var en av dem som inntok scenen under Agenda Nord-Norge i november i Meyergården Spektrum, der temaet var G.U.D. – globalisering, urbanisering, digitalisering. Denne årlige konferansen samler 500 beslutningstakere fra privat og offentlig sektor, ulike bransjer, politikk, akademia og andre engasjerte samfunnsaktører til dialog og debatt om landsdelen. Lokasjonen rullerer, og i år var konferansen lagt til industrihovedstaden i Nord-Norge, Mo i Rana.

 

Industri er en del av løsningen

En engasjert Solberg pekte på industrien i Norge som en stadig viktigere omstillingsaktør, at ambisjonsnivået for å nå klimamålene er høyt og kravene høyere.

– Vi er inne i en grønn omstilling, et grønt skifte. Alle rammebetingelser framover skal bidra til at vi holder oss innenfor tålerammen til verden for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Det er ikke uten grunn at vi kalte industrimeldingen ”Grønnere, smartere og mer nyskapende”. Industrien har mange viktige roller å spille. Det ene er å redusere klimautslipp. Samtidig er industrien en del av løsningen. Utfordringen er å finne løsninger hurtig nok, som er gode nok og som blir kommersielle. Vi kan være i verdensklasse når det gjelder miljøteknologi, sa Solberg under sitt innlegg.

 

Omstillingen så vidt begynt

Solberg mener Nord-Norge i fremtiden kommer til å være preget av noen store bedrifter og nettverk av små og mellomstore bedrifter som samarbeider.

– Vi har opplevd oljeprisfall og økt ledighet. Men vi er på vei ut av dette. Utviklingen i økonomien er mye bedre nå. Vi har vunnet konkurransekraft på mange områder gjennom de endringene vi har gjennomgått de siste årene. Blant områdene som har hatt best utvikling i konkurransekraft er Nord-Norge. Her har det vært mer vekst enn i resten av landet. Samtidig er omstillingen av Norge så vidt begynt. Olje- og gassnæringen er i ferd med å bevege seg nordover og gir flere arbeidsplasser i landsdelen, men i nasjonal omstilling kommer olje- og gassnæringen til å bety mindre, uttrykte Solberg.

Hun understreket at olje- og gassnæringen fortsatt vil være den største, men at vi må hente veksten andre steder og på andre områder, og at nytenking må til som følge av teknologiutvikling.

– Vi er inne i et teknologisk skifte med globalisering, urbanisering og digitalisering, der vi må løse felles utfordringer. Vi må skape flere jobber som betaler skatt og sørge for at flere er kvalifiserte til å ta de nye jobbene. Vi må også ha et større fokus enn vi har hatt de siste 20 årene på å løfte dem som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet, fremhevet statsministeren.

 

Gode forutsetninger

Hun mener Norge har gode forutsetninger for å takle endringene som kommer.

– Vi har naturressurser verden kan misunne oss og bra distribusjon og bruk av digitale virkemidler. I tillegg har vi en befolkning som er vant til omstilling, flate strukturer og kultur for å samarbeide, påpekte Solberg.

– Mo i Rana er et eksempel på en slik omstilling som vi har hatt i ganske mange småsamfunn i Norge. Det er tøft når det pågår og når det butter for hjørnesteinsbedriftene og mange ikke kan beholde de samme jobbene som de har hatt. Her gikk man fra tre statseide bedrifter til at man i dag har mange flere bein å stå på. I tillegg har Mo i Rana et fantastisk arkiv med Nasjonalbiblioteket, et vellykket eksempel på innovasjon fra privat sektor som kan overføres til offentlig sektor.

Solberg avsluttet oppholdet med et besøk hos Celsa Armeringsstål AS og andre bedrifter i Mo industripark. Her møtte hun blant annet ekteparet Anton og Bodil Graven som har jobbet i Mo industripark i 50 og 35 år. Mer om ekteparet i neste utgave av Gule Sider.

 

Kan ikke forvente å få det bedre enn foreldrene

Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO, mener en hovedutfordring i årene som kommer er den manglende utviklingen og forbedringen for store deler av den vestlige verden.

– Der vi tidligere kunne forvente å få det bedre enn foreldrene våre, og at våre barn ville få det bedre enn oss igjen, har dette stoppet opp de siste tiårene. Dette er samtidig som globalisering, urbanisering og digitalisering går fortere og fortere. I tiåret fram til 2005 var det i en britisk undersøkelse kun to prosent av befolkningen som opplevde ingen utvikling i, eller nedadgående, velstand. Fra 2005 til 2014 var denne andelen hele 70 prosent, påpekte Skogen Lund.

– Unger i dag kan ikke forvente at de får det bedre enn foreldrene. Dette er en dramatisk forandring.

Samtidig uttrykte direktøren at Norge har gode forutsetninger for å møte denne utfordringen med naturressurser, en god modell for forhandlinger, høy tillit mellom folk og til institusjoner, og bedrifter i verdensklasse.

– Men vi kommer ikke til å være et økonomisk annerledesland i framtiden. Kommer modellen vår til å holde da? Spurte Skogen Lund forsamlingen retorisk.

Hun er i likhet med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen opptatt av å inkludere flest mulig i arbeidslivet, samt gi gode muligheter for kompetanseheving.

– Vi må løfte kompetansen til alle, gi alle muligheter. På den måten kan Norge ta et en klar fordelsposisjon. Det vil ikke være lett, men det skal vi være glad for. Hvis ikke ville alle gjort det før oss, sa Gabrielsen.

Del Del Del