En delegasjon fra Russlands største ferrolegeringsprodusent. Det russiske CHEMK (Chelyabinsk Metallurgical Combinate) ønsket å studere varmegjenvinningskonseptet til Mo Fjernvarme AS.

Russisk besøk til Mo Fjernvarme

20 desember, 2013 10:46 Del Del Del

I slutten av september hadde Mo Industripark besøk av en delegasjon fra Russlands største ferrolegeringsprodusent. Det russiske CHEMK (Chelyabinsk Metallurgical Combinate), som ligger nordøst i Russland, ønsket å studere varmegjenvinningskonseptet til Mo Fjernvarme AS. CHEMK har et titalls ovner i sine anlegg, og en av disse er nå under ombygging. CHEMK vuderer å bygge tilsvarende spillvarmeanlegg som Mo Fjernvarme har. Hovedformålet med besøket var å se røykrørskjeler i drift, og høre om våre erfaringer ved drift av slike kjeler.

Fra CHEMK kom fire fagpersoner og en tolk, samt at det også var representanter fra Vadvedt Technology AS (Sarpsborg) og Norsk Energi.

Vadtvedt Technology AS leverer tjenester til hele verden, og er sammen med Norsk Energi aktuell leverandør for CHEMK av et røykrørskjelanlegg. Fra Norsk Energi møtte Ronny Valjord (nr. 2 f.v.), som deltok da Mo Fjernvarme AS bygde sin nyeste kjel (i drift fra 2011). Fra Vadvedt Technology AS deltok fire personer, med Ole Chr. Vadvedt (nr. 5 f.h.), Ole Chr. Vadvedt jr. (nr. 1 f.h.), Thomas Magnussen (nr. 7 f.h.) og Jonas Mikkelborg (nr 3 f.h.).

Mo Fjernvarme AS satte i drift den første røykrørskjelen i 1996, mens kjel nummer to ble satt i drift i 2011.

GSnr6_2013_s18

 

Del Del Del