- Vi kan lære mye av hvordan dere har organisert virksomheten i Mo Industripark, mener Igor Rogachev fra Bor i Russland (i midten). Her sammen med Yanina Unnli, prosjektmedarbeider for NHOs presidentprogram og daglig leder Thoralf Lian i Inkubator Helgeland.

Russisk hospitant ved Inkubator Helgeland

29 oktober, 2014 8:35 Del Del Del

– Jeg er imponert over Mo Industripark, og jeg ønsker å foreslå at vi på litt lengre sikt kan bygge en tilsvarende industripark hjemme i Bor.

 

Dette sier russiske Igor Rogachev, som er hospitant ved Inkubator Helgeland AS. Her lærer han metodikk i inkubatorarbeidet som han ønsker å ta hjem til Bor. I tillegg bidrar han til nettverksbygging både for inkubatoren og bedrifter på Helgeland.

Igor Rogachev er deltaker på presidentprogrammet, som NHO gjennomfører. I år er det 12 deltakere fra Russland med på dette programmet, som har pågått siden 1999. Dette er et program for å styrke kunnskap til næringsliv i Europa, der åtte forskjellige land deltar. Hvert år kan inntil 15 hospitere i Norge. NHO har egen prosjektmedarbeider på Presidentprogrammet, Yanina Unnli, som opprinnelig er russisk.

– Utvelgelse av hospitanter skjer etter søknad. Vi har først en telefonkonferanse med søkerne, og de vi ønsker å gå videre med samles i St. Petersburg for et introduksjonsseminar. Deretter velger vi ut de som får delta, forteller Yania Unnli i NHO.

De som får delta samles så først til ei ukes innføringsseminar, der de lærer om det norske politiske systemet, vår økonomi og kultur, for så å reise ut som hospitanter. I år er det hospiterende bedrifter innenfor en rekke forskjellige bransjer, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Til slutt er det tre dagers samling for evaluering.

– Vi har alltid fått meget gode evalueringer på det norske presidentprogrammet, fra både deltakere og bedriftene der vi har hatt hospitanter. Faktisk har vi hver gang kommet best ut av de åtte deltakerlandene, sier Yanina Unnli.

 

Tredje største by

Igor Rogachev arbeider som forretningsinkubator i Bor, en liten industriby om lag 700 km fra St. Petersburg. Bor ligger ved Volga, like nord for i Nizhny Novgorod, som er Russlands tredje største by med 1,5 millioner innbyggere.

Nizhny Novgorod er administrasjonssenter i Nizjnij Novgorod oblast. Under Sovjettiden hadde byen navnet Gorkij, men i 1991 fikk de tilbake sitt tidligere navn. I sovjettiden ble byen brukt til militær forskning og utvikling og var av den grunn forbudt område for utlendinger. Fredsprisvinner Andrej Sakharov ble forvist til eksil der fordi myndighetene ønsket å begrense hans kontakt med omverdenen.

Det bor om lag 81.000 innbyggere i Bor. Bor har en god del industri, blant annet skipsbygging og glassproduksjon. Her er det mange virksomheter, der en del også har utenlandske eiere, blant annet tyske og franske, innenfor plastindustri og andre industriprodukter.

Nizhny Novgorod er føderalt styrt, mens Bor er kommunalt styrt.

 

Metodikk og nettverk

Inkubatoren i Bor ble etablert i 2013 av kommuneledelsen, og de har lokaler i sentrum av byen. Der arbeider Igor Rogachev med utvikling og er konsulent for prosjekter for inkubatoren. De har mange forskjellige prosjekter, mest for mindre industri. I deres prosjekter er det i gjennomsnitt mellom 5 og 7 ansatte.

Arbeidet til inkubatoren retter seg mest mot småindustri, som i Russland defineres som bedrifter på mellom 10 og 100 ansatte.

Ved inkubatoren i Bor har de 14 kontorer. Det er 11 ansatte der, og etablerere kan få bruke deres lokaler i fra ett til tre år. Dette er standard regler for slike inkubatorer i Russland

– Det er stor konkurranse om å bli godkjent for å få denne etableringshjelpen, med lokaler hos oss, sier Igor Rogachev.

Han er spesielt interessert i å lære mer om metodikk som inkubatoren benytter for å arbeide med små industribedrifter. I tillegg er han meget positiv til industriparkkonseptet på Mo.

– Dere har lang erfaring, helt tilbake til 1950-tallet med denne type av industrielt samvirke og samlokalisering. Det styrker enkeltbedriftene, i tillegg til den høye miljømessige standarden dere har. Både stålindustrien i Mo i Rana og aluminiumsindustrien i Mosjøen er foregangsbedrifter her.

For oss er det svært interessant å lære av erfaringene fra Mo Industripark, ikke minst på de spin-off-aktivitetene dere får fra de store selskapene til de små, forteller Igor Rogachev.

Derfor mener han det vil være viktig at inkubatoren i Bor kan få på plass en langsiktig plan på å etablere en industripark.

På sitt besøk på Helgeland har Igor Rogachev blant annet besøkt Hemnes Mekaniske Verksted AS. De produserer blant annet aluminiumsbåter, og i Bor har de en produsent av elvebåter i aluminium.

– Jeg tror det er mulig å få til et samarbeid mellom disse to bedriftene, der de kan utveksle kompetanse og lære av hverandre. De ansatte ved bedriften i Bor er sertifiserte innenfor aluminiumsarbeid, og det er mulig for eksempel med utleie av personell til Hemnes, ved behov, sier han.

Igor Rogachev legger til at kompetansenivået er høyere i Norge, og han tror dette er et eksempel der bedriftene gjennom samarbeid kan ha gjensidig nytte.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side5

Del Del Del