Ulrik Saltnes (kaptein Bodø/Glimt) og Kim Råde (kaptein Rana FK)

Bodø/Glimt og Rana FK med felles kapteinsbind fra MIP

29 mars, 2022 13:50 Del Del Del

Bodø/Glimt, Rana FK og næringsliv går sammen og markerer samarbeidet med felles kapteinsbind.

– En helt unik avtale i både norsk og internasjonal fotball. To byer og to klubber som forenes og går sammen, for å utvikle hverandre, forteller leder for marked i Glimt, Tom Steffensen.

Glimt og Rana FK har gått sammen for å utvikle samarbeidet mellom klubbene. Gjennom blant spillerutvikling, trenerutvikling, klubbutvikling, kamper og utveksling av spillere vil klubbene styrke Rana FK som nordnorsk utviklings- og toppklubb og befeste Bodø/Glimts posisjon som Norges superlag, forteller Bjørn Audun Risøy, styreleder i Rana FK.

Styrker klubbene

Samarbeidet gjelder ikke bare klubbene. Med seg på laget har de engasjerte næringsaktører som vil styrke samarbeidet i næringsliv og samfunn mellom Bodø/Salten og Mo i Rana/Helgeland. Mo Industripark, Rana Gruber, FREYR Battery Norway, T. Kolstad Eiendom, Haaland, Rana Utvikling, Eidissen Consult, MBA Entreprenør og ZAR Eiendom er foreløpig de aktørene som er med.

– Mo industripark AS har hele tiden signalisert at fotballmiljøet i Rana må utvikles og profesjonaliseres. Vi ønsker jo toppfotball velkommen her i Rana og da må vi jobbe med, og lære av de aller beste. Jeg beundrer hvordan Glimt har bygget seg opp til å bli en toppklubb i Norge og i Norden. I tillegg gjør de seg kraftig bemerket i Europa. Dette er merkevarebygging i verdensklasse. Glimt sine ambisjoner både innen fotballen og som samfunnsbygger er noe vi ønsker å indentifisere oss med, og ikke minst siden de har innlemmet bærekraft i sitt virke. Med dette som bakgrunn, hva er da mer naturlig enn å legge til rette for et tett samarbeid mellom Rana FK og Bodø/Glimt. Som partner får vi her både i pose og sekk, sier Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo industripark AS.

– I tillegg til å koble både klubbene og næringslivet i de to byene tettere sammen, betyr dette viktige inntekter både for oss i Glimt og for Rana FK – når vi skal bygge våre respektive klubber videre, sier Steffensen.

Midlene som kommer inn fordeles 50/50 mellom Rana FK og Bodø/Glimt, og utgjør samlet mer enn 1 million kroner per år de neste tre årene.

– Vi i Rana FK er stolte av vårt offensive næringsliv og Glimts prestasjoner, og jobber hardt for å få et løft også i fotballen på Helgeland, legger Risøy til.

Likt kapteinsbind

For å markere samarbeidet har alle næringslivsaktørene stilt seg bak Mo Industripark sin logo og det er den logoen som preger kapteinsbindet. Dette kapteinsbindet vil alle lag i Bodø/Glimt og i Rana FK bruke i årene som kommer.

– I det større bildet er ikke egen logo det viktigste å vise frem; det er budskapet og samarbeidet som er bak logoen som er det viktige. For Glimt er det utrolig flott å komme tettere på Rana-miljøet gjennom Mo Industripark og alle leietakerne der. Et grønt industrimiljø, akkurat som fargen på vårt felles kapteinsbind, avslutter Steffensen.

Del Del Del