Samarbeid sørger for 4G i Nesna Industripark

30 mars, 2020 16:34 Del Del Del

Et samarbeid på Helgeland har resultert i at Nesna Industripark endelig får full 4G dekning.
– Det skaper muligheter for å utvikle fremtidsrettet industriløsninger som i stor grad er preget av digitale operasjoner der 4G er helt nødvendig. Dette vil tjene hele regionen, sier markedssjef i Mo Industripark as, Jan Gabor.

Ny aktivitet
I over 20 år har Westcon Helgeland holdt til på industriområdet på Langsetvågen i Nesna kommune., Riggvedlikehold, produksjon av subseautstyr og vedlikehold og reparasjoner av skip og fartøy har vært blant aktivitetene hos Westcon. Dette området er ideelt for flere typer virksomheter, blant annet takket være naturlige dypvannsforhold. God dialog de siste årene om å utvikle mer aktivitet gir nå resultater.

I 2017 ble Nesna Industripark etablert i området hvor Westcon holder til, som et resultat av et samarbeid mellom Rana kommune, Nesna kommune, Mo Industripark as, Westcon Helgeland, Lofthus as og Nordland fylkeskommune. Dårlig mobildekning i området har vært kjent over tid, og nettopp dette seilet opp som en utfordring for en stor aktør under en vedlikeholdsjobb.

Hodebry
I november 2018 kom en rigg fra Transocean inn til Westcon Helgeland for vedlikehold. Tilbakemeldingen fra selskapet skapte hodebry.
– Vi gjorde svært gode erfaringer med Westcon Helgeland AS, men en videreføring av dette samarbeidet vil bli utfordrende da vi helt manglet stabil mobildekning med minimum 4G kvalitet, var blant tilbakemeldingene fra Transocean.

En slik tilbakemelding kunne fått store konsekvenser om man ikke fant en rask løsning, men innovative hjelpere kom til utsetning.
– Jeg tok kontakt med Tor Arne Strøm i Fellesforbundet som fant frem gjennom sitt store nettverk til dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen. Nesna kommune ved Halvor Hilmersen tok initiativ til å samle Amundsen, Strøm og Arnt Skogsøy fra Westcon Helgeland. Alle parter var enige om at dekningsproblemet på Langsetvågen måtte adresseres snarest, forteller Torger Lofthus i Lofthus as.

Klar til høsten
I utgangspunktet tar utbygging av mobilnett tid og settes i kø med andre utbyggingsprosjekter til Telenor. God dokumentasjon som viser at et raskt nett er nødvendig har resultert i at Telenors mobilmast for 4G blir operativ allerede til høsten.
– Når man har samlet et initiativ med mange aktører til å utvikle en hel industripark med mål om bolyst, leverandørutvikling og nye virksomheter, forstod Telenor at det er stor sannsynlighet for å lykkes. De fikk et grundig innsyn i prosjektet og ønsket ikke å stå i veien for den store satsingen. Det er bare å berømme Telenor, smiler Gabor som er glad for at 4G dekning kommer på plass i løpet av høsten 2020.

Gode fremtidsutsikter
Med god dekning på Langsetvågen vil muligheten for flere vedlikeholdsoppdrag for rigger i alle fall ikke bli stoppet av manglende mobildekning.
– Før i tiden var det nok med en NMT telefon. Den fungerte overalt, men kommunikasjonen var begrenset til samtaler og enkle tekstmeldinger. 4G handler ikke om at vi mennesker skal snakke sammen, men at systemer snakker sammen. Det er en del av fremtidens industriutvikling, avslutter Lofthus.

Del Del Del