Prosjektleder for Smart City Mo i Rana, Majken Hauknes fra Rana Utviklingsselskap.

Samarbeider om en smart by

24 April, 2017 18:50 Del Del Del

Smart City prosjektet til Mo i Rana er en gylden mulighet for både kommune, næringsliv og industri til å flagge Mo i Rana by og Ranaregionen som en attraktiv og innovativ byregion.

 

– Søknaden ble sendt EU-kommisjonen innen fristen 7. mars. Lykkes vi, vil vi få både økt kunnskap, og også midler fra EU til å utvikle vår industriby til et regionsenter med et attraktivt og bærekraftig bymiljø. Prosjektet vil bidra til å posisjonere Mo i Rana som en grønn industriby med interessante arbeidsplasser og godt bymiljø, forteller lokal prosjektleder Majken Hauknes.

Roser samarbeidet

Strategisk næringsplan for Rana kommune som ble vedtatt i 2013, legger føringer for at kommune og næringsliv skal gå i takt for å bli mer attraktiv både for mennesker og bedrifter å etablere seg.

– Vi må ha de rette prosjektene og den rette satsingen til rett tid. Prosjektet Smart City gir oss muligheten til å oppfylle alle de satsingene som ligger til grunn. Da får vi en felles arena og et felles mål å jobbe mot. Partene er omforent om at vi trenger å utvikle byen vår. Vi trenger markedsføring, omdømmebygging og ikke minst kunnskapsutvikling, noe som Smart City legger til rette for, sier Hauknes.

Prosjektet er godt forankret i kommunen både gjennom strategisk næringsplan og klima- og energiplanen, og prosjektlederen er imponert over engasjementet fra de to hovedpartnerne Rana kommune og Mo Industripark.

– Det norske virkemiddelapparatet er godt, men har sine begrensninger. Det var en erkjennelse hos partene av at det ligger en uutnyttet potensial i EU systemet med mulighet for god kunnskapsoverføring, sier Hauknes. Hun roser Mo Industripark for å gi støtte og sikre progresjonen i prosjektet.

– Adm. Dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, har bidratt til å støtte opp om de viktige strategiene. MIP viser vei og i forhold til visjonen om å bli en grønn industripark i verdensklasse, så er dette riktig.

Grønne, naturbaserte løsninger

Søknaden som er oversendt omhandler et demonstrasjonsprosjekt knyttet til Rana Industriterminal, Toraneskaia og området mellom havnene.

– Prosjektet skal legge til rette for nye grønne virksomheter ved begge de bynære havnene, skape fellesarealer og en grønn korridor som vil koble byen til det nye kvartalet og havet. Målet er å redusere karbonutslipp og gjennomføre naturbaserte løsninger ved å styrke det biologiske mangfoldet i det blå-grønne området. Det er åtte arbeidspakker i prosjektet og den totale investeringen i demonstrasjonsprosjektet er 61 millioner Euro.

Hauknes får tilbakemelding i løpet av mai om de er med til fase 2. Nå legges derfor en plan med NTNU og partnere fram mot endelig søknad 5. september. De lokale aktørene blir involvert i arbeidet og det skal utarbeides en kommunikasjonsplan.

– Vi har altså allerede levert første utkast, men vet at det er et vanvittig trangt nåløye. Derfor er det avgjørende å jobbe for et kommunestyrevedtak som sikrer at hvis vi ikke når opp i denne runden, så skal Mo i Rana likevel utvikle konseptet og søke i 2018, sier prosjektleder Majken Hauknes ved Rana Utviklingsselskap.

Innovativt prosjekt

– Målsetningen er å skape nye grønne arbeidsplasser. Det handler mye om innbyggernes ve og vel. Vi har høy verdiskaping og jeg er sikker på at vi kan bli en attraktiv by å flytte til. Vårt innsalg i Europa har vært at vi har forankring i kommunen, en industripark med masse kunnskap, løsninger og ressurser som Europa kan se og lære av.

Men, nå kommer den vanskeligste delen da konseptet er at prosjektet skal være innovativt i alle ledd.

– Hele poenget er å utvikle noe nytt, innovativt og overførbart til andre byer i Europa. Dette er andre gangs utlysning på naturbaserte løsninger, så konkurransen strammes mer og mer inn. Vi har lagt rammen, men nå må vi fylle den med innhold og det skal utvikles av næringslivet og kommunen i lag fram til høsten.

Et perfekt utgangspunkt

– Vårt Smart City prosjekt er en gylden mulighet for både kommune, næringsliv og industri i å flagge Mo i Rana by og Rana regionen som en attraktiv, innovativ og fremtidsrettet byregion. Lykkes vi i å bli opptatt i dette programmet så vil vi ha en nærmest perfekt utgangspunkt, også på timing, for omdømmebygging og markedsføring av vår region. Vi kommer til å bli omtalt både nasjonalt og internasjonalt, som vi sliter mye med i dag. Hvis vi lykkes med vår søknad så kommer vi til å lokke til oss både nye studenter, forskere, interessante prosjekter og det viktigste av alt nye ranværinger, sier Arve Ulriksen.

 

Smart City programmet skal bidra til sunnere og grønnere europeiske byer innen 2020:

 • Bedre livskvalitet for alle innbyggere.
 • Mer kulturelt mangfold.
 • Redusert kriminalitet, reduserte
  sikkerhetskostnader.
 • Bedre grønninfrastruktur og biodiversitet.
 • Bedre luft- og vannkvalitet.
 • Bedre helse og velvære, lavere helsekostnader.
 • Bedre mobilitet og tilgjengelighet.
 • Muligheter for urbant landbruk.
 • Bedre sosialt samhold.
 • Særlig innenfor belastede bydeler, forsømte eller forlatte områder.

 

Del Del Del