Det ble en lærerik dag for de 35 deltakerne.

Samlet næringsliv og kommuner

10 oktober, 2015 10:51 Del Del Del

Multiconsult holdte nylig geofaglig seminar i Mo i Rana. Det ble en lærerik dag for de 35 deltakerne.

– Avdeling Geo ønsker å befeste sin posisjon som den foretrukne samarbeidspartner, og slike seminarer er et godt tiltak for å oppnå dette. Dette seminaret er det tredje geoseminaret region Midt har arrangert, forteller seniorrådgiver i geoteknikk, Roger Kristoffersen.

Det møtte 35 deltagere fra kommuner, arkitektkontor, private utbyggere og entreprenører. Forelesere fra NVE, Fylkesmannen i Nordland og egne ressurser gjorde dette til et matnyttig og godt seminar. Mange innspill og gode spørsmål ble grundig besvart av Multiconsult sine egne folk.

Miljøgeologi, ingeniørgeologi og geoteknikk presenterte konkrete utfordringer og forslag til håndtering av forskjellige type saker.

– Multiconsult har Norges største fagmiljø innenfor fagene geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi. Våre rådgivere håndterer daglig ulike problemstillinger innenfor kvikkleire, grunnforurensning og skredrisiko. Formålet med seminaret var å informere kommunale saksbehandlere, utbyggere og entreprenører om skredrisiko og grunnforurensning, sier Roger Kristoffersen.

 

Se notisen i PDF-format:

GSnr5_2015-19

 

Del Del Del