F.v.: Vidar Kvitvær, Ståle Sandvær, Mats Moen Eide, Johannes Sandhei.

Samlokaliseres i industriparken

23 oktober, 2021 10:00 Del Del Del

FLYTTER FRA VIKA
Siden 2013 har bygget i Nordre gate 2 i Vika, huset tre av IMTAS sine avdelinger. Fabrikasjon, prosjekt og økonomiavdelingen utgjør tretti ansatte som nå skal flytte sammen med de andre avdelingene inne i industriparken.

– Jeg tror våre rundt hundre ansatte gleder seg til å samlokalisere seg oppe i parken, og vi merker positivitet rundt flyttingen. Vi får store flotte lokaler med god boltreplass, så jeg tror det blir veldig bra for oss, forteller daglig leder i IMTAS, Johannes Sandhei.

Med kortere vei mellom prosjektledere og produksjon i verksted blir det også enklere å følge opp prosjektene.

– Det er klart at det blir enklere å hive på seg vernesko og utstyr og gå ned i verkstedet nå. Tidligere gikk det ganske mye tid på kjøring. Nå er det bare å gå gjennom et par dører så er man der, fortsetter Sandhei.

DE NYE LOKALENE
Første oktober overtar IMTAS blant annet «300-verkstedet», hvor fabrikasjons- og prosjektavdelingen skal jobbe. Men de har også behov for andre fasiliteter i forbindelse med samlokaliseringen.

– Vi tar over mer verkstedlokaler, men vi trenger også flere kontorlokaler til prosjektavdelingen og økonomiavdelingen, og garderobe. Vi får ny kantine, så det blir ganske mye mer enn bare det såkalte «300-verkstedet» vi overtar, forteller Sandhei.

Her er “300-verkstedet” som IMTAS overtar.

Med tretti ekstra mennesker på industriparktomta må også kantina dimensjoneres deretter.

– Det blir en helt ny bedriftskantine, men i eksisterende bygg. Det blir ribbet helt inntil benet før vi legger alt nytt fra A til Å. Fra ventilasjon og lys til kjøkken. Det blir et samlingslokale for oss med en kapasitet på opptil hundre mennesker. Her kan vi ha fellesmøter og skape en samlingsplass hvor vi alle kan føle seg som hjemme, sier Sandhei.

Her skal den nye kantina bygges.

EFFEKTIVISERING
Samlokaliseringen gjennomføres blant annet for å spare tid på interntransport mellom avdelingene, men også for å styrke samholdet.

– Vi synes det er for tungvint å kjøre fram og tilbake mellom avdelingene. Vi ønsker å effektivisere oss og dette er et steg i den retningen. Vi blir mer samkjørte og koordinert, og vi sitter tettere på hverandre slik at vi slipper å ha så mye pendling mellom industriparken og Vika, sier Sandhei.

PLASS TIL Å VOKSE
Med større og bedre lokaler ruster IMTAS seg for fremtiden, nye markedsområder og ekspansjon.

– Vi overtar en del lokaler for å gå inn i nye markedsområder og for å ha rom for å ekspandere. Vi skal ekspandere litt til og vokse litt til. Denne samlokaliseringen hjelper oss med dette, forteller Sandhei.

– Det vil bli bra for både oss og kundene våre at vi er samlokalisert i Mo Industripark. Det blir bedre effektivitet, produktivitet og kvalitet. Dette blir bra!, avslutter en fornøyd Sandhei.

FAKTA OM IMTAS:
• 120 ansatte.
• 5 selskap og avdelinger i Mo i Rana, Harstad og Bodø.
• Omsetter for 200 millioner.
• Virksomhetsområder innen engineering, mekanisk service, maskinering, industrirør, ildfast, testing, fabrikasjon og bygg.

Del Del Del