Lars Christensen, områdeansvarlig for tilstandskontroll ved Momek Services AS mottar diplomet av Terje Kittilsen i SKF Norge AS, som bevis på at bedriften nå er SKF Servicepartner. Avdelingsleder Torbjørn Hansen er også svært tilfreds med sertifiseringen.

Sertifisert som servicepartner for SKF

20 desember, 2013 10:47 Del Del Del

Momek Services AS er nå formelt oppgradert som SKF Sertifisert Servicepartner.

SKF Norge AS har inngått samarbeid med Momek Services AS, og nylig hadde SKF full gjennomgang av prosedyrer og rutiner ved verkstedet, samt en befaring på verkstedets tilstand.

Inkludert er også SKF lagerkurs for de i bedriften som jobber innenfor sertifiseringen, der de også tester kvaliteten på staben.

– Vi mener dette er et viktig ledd i kvalitetsarbeidet vårt i forhold til kunder innenfor prosessindustri og bergindustri, sier avdelingsleder Torbjørn Hansen i Momek Services.

Han forteller at dette er nyttig i forhold til vedlikehold av alt roterende utstyr, som motorer, vifter, pumper, rullebord, girkasser, med videre.

Ved Momek Services har sertifiseringen ført til at de har fått satt prosedyrer og rutiner på dette feltet mer i system, og Hansen mener det også har løftet kompetansen flere hakk.

De største utfordringene for roterende utstyr er ofte varme og støv, noe det er mye av i prosessindustrien.

– Dette hever kvaliteten i arbeidet vi utfører, og vi blir også bedre til å dokumentere det vi gjør, sier Lars Christensen, områdeansvarlig for tilstandskontroll ved Momek Services AS.

Hansen legger til at han også håper dette vil gjøre dem til en mer attraktiv leverandør med støtte fra SKF tekniske kunnskap.

Christensen tror sertifiseringen vil gjøre dem bedre til å være oppdatert hele tiden på nye produkter og løsninger som presenteres på dette feltet.

 

Fakta:

SKF har 45.000 ansatte, med fabrikker i 28 land og virksomhet i over 140 land.

Hovedkontoret ligger i Gøteborg i Sverige og i Norge har de datterselskapet SKF Norge AS med 10 mann innen service- og tekniske tjenester.

I Norge har SKF to partnerkonsepter. Det er Servicepartner for mekaniske tjenester og Motorpartner for motortekniske tjenester. 6 bedrifter er sertifisert i Norge, derav 4 som servicepartner.

Partnerkonseptene er innført for å få økt kvalitet ved behandling, montering og tilstandskontroll av rullningslager og roterende maskineri. Dokumenterte prosesser, rutiner og trenet personell sikrer et godt resultat som skal gi kundene forbedret driftsøkonomi med planlagt vedlikehold.

GSnr6_2013_s17

Del Del Del