Drøyt hundre bedrifter. Over to tusen ansatte. Et samlet energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk, og et vannverk like stort som i Oslo. I Mo Industripark lever bedriftene i en symbiose som er særegen i norsk målestokk.

Sett det grønne skiftet på samfunnsvitenskapens dagsorden

3 mai, 2016 16:20 Del Del Del

Tre forskere ved Nordlandsforskning har skrevet en kronikk som blant annet omhandler industriens rolle i det grønne skiftet, og hvordan samfunnsvitenskapen kan være med å sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag på dette temaet. «De kulturelle, sosiale og økonomiske aspektene ved det grønne skiftet er derfor helt avgjørende – ikke bare for naturen og industrien, men også for menneskene som skal jobbe, leve og forme morgendagens Norge. Bare gjennom en bred og tverrfaglig tilnærming kan vi sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.»

Les hele artikkelen som publisert på sosiologen.no her:

http://sosiologen.no/2016/05/sett-det-gronne-skiftet-pa-samfunnsvitenskapens-dagsorden/

 

Del Del Del