Fv. Erik Sælen, Eli Hunnes, Susanne Nævermo-Sand og Per-Anders Eidem utgjør staben ved Sintef Helgeland.

Setter sirkulær økonomi og fremtidens produksjon på dagsorden

17 april, 2017 22:23 Del Del Del

Sintef Helgeland har fått på plass ny stab og fått i gang flere forskningsprosjekt som skal hjelpe industrien på Helgeland i veien mot det grønne skiftet.

Sintef Helgeland er snart på vei inn i nye lokaler på Campus for å samlokaliseres med Senter for industriell forretningsutvikling og Nordlandsforskning.
– Da kan vi enkelt komplementere hverandre med forskning innen samfunn og teknologi, sier daglig leder Susanne Nævermo-Sand.
Med seg på laget har hun fått seniorforskerne Per-Anders Eidem, Eli Hunnes og forsker Erik Sælen.
– Under etableringen av Sintef Helgeland er det gjort et veldig godt forarbeid. Vi er derfor velkommen inn i industrien. De anser oss som en ressurs, og det er veldig viktig.

 

Bidra til industriell innovasjon gjennom næringsrettet forskning
Mo Industripark står bak et prosjekt som omhandler strategisk posisjonering. Sintef Helgeland har prosjektledelse og samler aktørene som skal drøfte viktige forskningsprosjekt.
– Vi skal drive med oppdragsforskning, teknologiutvikling og innovasjonsforskning i samarbeid med industrien for at de kan nyte godt av resultatene. Vi bygger derfor opp den kompetansen industrien har behov for på forskningssiden, sier Nævermo-Sand.
Sintef Helgeland har prosjektledelse for veikart for CO2-håndtering fra regional prosessindustri i Nordland.
– Vi har fått 300.000 kroner fra Nordland fylkeskommune og i tillegg går industrien inn med midler. Det er et omfattende prosjekt hvor vi i løpet av tre måneder skal gjøre en teknoøkonomisk evaluering av CO2-håndteringen hos industrien i Nordland. Det tror jeg blir kjempebra og legger et godt grunnlag for den videre forskningen, forteller Nævermo-Sand.
Prosjektet skal blant annet være kompetansebyggende for de enkelte industribedriftene for forskningsmiljø, etablere et grunnlag for innovasjon og utvikling i industrien og knytte CO2-håndtering til bærekraftsmål innen energibruk og utslipp for region og enkeltbedrifter.
– Vi drar i gang en prosess som andre industriklynger og fylker kan bruke. Vi tar ledelsen på prosjektet som vi håper blir et nyttig verktøy for det videre arbeidet.
Prosjektleder for dette arbeidet er seniorforsker Hunnes.

 

Internasjonalt perspektiv og globale trender
Seniorforsker Eli Hunnes jobber med Miljøteknikk Terrateam hvor de ser på nye bindemiddel.
– De har en utfordring i forhold til mottak av materialer som inneholder mengder organiske rester som deres innbindingsteknikker per i dag ikke kan håndtere på en god nok måte grunnet skjerpede utslippskrav. Vi ser derfor på nye måter å forbehandle dette avfallet på, men også på muligheten for å på sikt kunne bruke de organiske stoffene til noe annet, som energikilde eller råvare til ny produksjon, sier Hunnes.

Forsker Erik Sælen har prosjektansvaret for sirkulær økonomi og arrangerer en internasjonal konferanse om temaet på Meyergården 10-11. mai.
– På konferansen har vi et mål om at næringslivet skal få ideer om hvordan de kan bruke prinsippene om sirkulær økonomi til å styrke konkurransekraften, på en mer bærekraftig måte, sier Sælen.
– Vi setter sirkulær økonomi på dagsorden. Her får vi muligheten til å vise forskningsverden og næringsliv hvilken verdifull kompetanse vi har på området. Det er viktig nettverksbygging, sier Nævermo Sand og legger til.
– Industrien er gode på produksjon. Man kan ikke forvente at de skal sette av tid til forskning. Men, den forskningen vi gjør er så virkelighetsorientert at industrien ser verdien av det. Derfor er det så viktig at vi i tillegg har fått inn Per-Anders Eidem som har 15 års erfaring fra Eramet. Vi har internasjonal industri, så da må vi tørre å være internasjonale, sier Nævermo Sand.

 

Del Del Del