Fra årsskiftet ble Jan Erik Svensson formelt ansatt som daglig leder i Arctic Circle Data Centre. Nå jobbes det med sikte på kommersiell drift i løpet av 2017. Her leser Svensson i Bellonas arktis-rapport, som slår fast at det er behov for nye datasentere og at Mo Industripark er meget godt egnet til slik industri.

Sikter mot datasenter-drift i løpet av 2017

23 februar, 2016 12:50 Del Del Del

Foreløpig er Jan Erik Svensson eneste ansatte i Arctic Circle Data Center AS. I løpet av halvannet år vil dette ha endret seg.

  1. januar ble Jan Erik Svensson ansatt som daglig leder i Arctic Circle Data Center AS (ACDC), etter at han formelt har innehatt denne rollen siden selskapet ble stiftet i 2014.

– Så langt er jeg er selskapets første og eneste ansatte, sier Svensson, men føyer til at det gjøres betydelig arbeid og innsats gjennom bruk av eksterne krefter og kompetanse. Nå jobbes det med sikte på at selskapet skal være i kommersiell drift i løpet av 2017.

 

Endret strategi

Før den tid er det mange brikker som skal falle på plass. Ettersom det er mange aktører og regioner som snuser på datasenter, holder Svensson kortene tett.

Noe av det lille han kan si, er at innenfor et område hvor endringene skjer hurtig og ofte, har man endret strategier underveis. Konseptet med et stort datasenter inne i Mo Industripark er ikke enerådende, og det arbeides med andre muligheter som er vel så interessante.

– Vi tok et strategisk valg for et års tid siden, og jobber nå med litt andre retninger, sier Jan Erik Svensson. Hvilke konsepter og løsninger, og omfang, er for tidlig å si noe om utenfor de indre kretser.

 

Må samarbeide

ACDC-lederen er imidlertid klar på en ting: Selv om lokalisering i arktiske strøk har fordeler i form av gunstig klima og nærhet til miljøvennlig kraftproduksjon med overskuddskraft – noe som poengteres i Bellonas arktis-rapport – har man også rikelig med utfordringer.

– Vi må være helt på høyde teknologisk og tilby konkurransedyktige løsninger. Vi må styrke kompetansen på dette feltet. Her kan vi samarbeide med andre aktører på Nordkalotten, ettersom vi har mye av de samme utfordringene. Et tett samarbeid med andre teknologimiljøer i Norge vil også være nødvendig, sier Svensson.

 

Fiber er svakhet

En av de store utfordringene er at fiberkapasiteten er for dårlig i Norge.

– Her har politikken vært å bygge ut etter prinsippet om at alle husstander skal ha tilgang til bredbånd. Det har gitt en fragmentert utbygging med relativt gode løsninger regionalt for husholdningene, men nesten ingen gjennomgående traseer med mørk fiber gjennom hele landet og til utlandet. De store internasjonale datasenter-aktørene krever ofte tre slike traseer, påpeker Svensson.

– Som det er i dag går mer enn 95 prosent av internett-trafikken fra Norge via Sverige. Vi vil også være avhengige av oppkobling mot det langt bedre utbygde fibernettet i Sverige, sier Svensson.

En annen løsning er å anlegge internasjonale sjøkabler. Det arbeides nå med flere slike mulige prosjekter blant norske aktører.

– Vi følger med på utviklingen og holder oss oppdatert på det som skjer. For oss er det avgjørende å ha tilgang til best mulig kommunikasjon på dette feltet, sier Jan Erik Svensson.

 

Arctic Circle Data Center AS

  • Etablert i 2014.
  • Mo Industripark AS, Rana Utviklingsselskap AS og Inkubator Helgeland AS stiftet selskapet.
  • Mo Industripark AS er i dag største eier

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s15

Del Del Del