Sintef Helgeland på plass i Mo Industripark

21 november, 2022 12:31 Del Del Del

Sintef Helgeland har i sommer kjørt flyttebiler mellom sentrum og Mo Industripark, og 1. august var de endelig på plass i nyoppussede kontorlokaler i Gulbygget. Nå har de planer om å styrke virksomheten ytterligere i tiden framover.

Sintef Helgeland ble startet opp i 2016, og har hittil hatt kontorer ved Campus Helgeland. Fra starten av har de opplevd en stor vekst. Nå har de 12 ansatte flyttet inn i Gulbygget. Å flytte nærmere industrien oppleves som helt naturlig for Rune Jensen og de andre ved Sintef Helgeland.

– Vi jobber svært tett med industrien og har en rekke forskningsprosjekter sammen med industrielle partnere, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her kan vi også fungere som et bindeledd mellom industrien lokalt og de store avdelingene i Sintef, som Industri, Community og Digital, sier Jensen.

Han forteller om stor pågang og en rekke spennende prosjekter.

– Mesteparten av aktiviteten vår er rettet mot industrien. Vi samarbeider med en rekke nasjonale bedrifter og institusjoner som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova. I tillegg er vi med i en håndfull av EU-prosjekter gjennom Horisont Europa, fortsetter han.

Rune Jensen, daglig leder i Sintef Helgeland.

Selv kom Rune Jensen inn som daglig leder i mars i år, da han tok over sjefsstolen fra Stein Espen Bøe. Jensen har jobbet nesten hele sitt voksne liv i Utenriksdepartementet. Her startet han med Aspirantkurset, og har siden jobbet både i Norge og en rekke utenriksstasjoner. Med røtter fra Rødøy trives han godt på Helgeland. Og han mener at langt flere vil få øynene opp for mulighetene her, ikke minst i Sintef.

– Som ung og nyutdannet har man i Mo i Rana muligheten til å være med helt i front i den industrielle omlegginga verden skal gjennom. Her får man jobbe med et godt «case» når det gjelder omstilling, både innen teknologi og samfunnsutvikling, sier Jensen.

Jensen har også planer om å ansette flere forskere, for å styrke laget blant annet på digitalisering av industrien og byutvikling.

– Vi skal fortsette å jobbe med det vi gjør fra før, og så skal vi få inn flere ressurser på aktuelle fagfelt som kan støtte opp under utviklingen i Mo i Rana og Helgelandsregionen framover. Det gjelder digitalisering, blant annet med kunstig intelligens, og så ønsker vi å se på mulighetene for å styrke oss på infrastruktur og byplanlegging. Her vil det være gode muligheter til å ikke bare gi råd, men også være aktiv deltaker i implementeringen av tiltakene. Det tror jeg mange vil synes er spennende å jobbe med, avslutter Jensen.

Del Del Del