SINTEF Norlab: SINTEF Molab og Kystlab slår seg sammen (f. v.): Preben Aune (adm. dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i SINTEF Molab AS), Eigil Dåbakk (adm. dir. i SINTEF Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS) fra fusjonsmøtet tidligere i år.

SINTEF Norlab blir Norges største norskeide laboratorieselskap etter fusjon

18 desember, 2019 16:03 Del Del Del

Norsk næringsliv skal få tilgang til verdens beste laboratorietjenester. Den grønne omstillingen og økt internasjonal konkurranse skal møtes offensivt. Dette er målet når Kystlab og SINTEF Molab fusjonerer 1. januar.

Størst i Norge
Selskapene som nå fusjoneres, Kystlab AS og SINTEF Molab AS, med hovedkontorer i henholdsvis Namsos og Mo i Rana, blir Norges største norskeide laboratorieselskap og skal vokse nasjonalt og på sikt også internasjonalt. .
– Vi slår oss ikke sammen fordi vi må, men fordi vi vil og fordi vi med det vil bli en bedre leverandør og samarbeidspartner for våre kunder i industri på land og til havs og innen annen privat og offentlig virksomhet over hele landet, sier administrerende direktør Eigil Dåbakk i nyfusjonerte SINTEF Norlab, som forteller at hovedkontoret til det nye selskapet vil være i Mo i Rana.

Et marked i endring
Det pågår store endringer i laboratoriemarkedet. SINTEF Norlab skal være i front i denne omstillingen ved å være:

  • Ledende i overgangen fra å drive tradisjonell laboratorievirksomhet til å bli en leverandør med integrerte grensesnitt med kunder gjennom digitale løsninger. Testing og analyser skal i større grad løses der kunden er.
  • Bistå kundene i arbeidet med det grønne skiftet og å nå FNs bærekraftsmål. Levere spisset kompetanse knyttet til miljøovervåkning.
  • Ta aktiv del i, og drive nasjonale prosjekt knyttet til teknologi og miljøovervåkning og bidra til at Norge kan ta en internasjonalt ledende rolle på feltet.

Styreleder i SINTEF Molab og nå SINTEF Norlab, Jack Ødegård forteller at det nye navnevalget er langt fra tilfeldig.
– Navnet signaliserer hvor vi kommer fra, hva vi er og hva vi vil være: Tilgjengelig. Robust. Kvalitetsorientert. Kompetent og innovasjonsdrevet. Vi gleder oss til å gi kundene nye og mer komplette tjenenester, sier  Ødegård.

Nært kundene
Laboratorienæringen trenger teknologi- og innovasjonsdriv. Markedene ønsker trygge, enkle og digitaliserte løsninger nær sin egen virksomhet.
– Som Norges ledende industrielle laboratorieforetak får vi større muskler i møtet med store endringer i kundenes behov og forventninger. Vi skal satse betydelig på investeringer i innovasjon og teknologi ved å levere gode tjenester nært kundene, sier Dåbakk.

Med 13 lokasjoner i norske lokalsamfunn er SINTEF Norlab tett på sine kunder til lands og til vanns i hele Norge.
– Vi håper kundene vil merke endringen gjennom økt dedikasjon og profesjonalitet, samt utvikling av enda mer effektive og sømløse leveranser, sier Dåbakk.

Dekker mange bransjer
SINTEF Molab har en sterk posisjon blant tradisjonell industri, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur og det offentlige. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen. Havrommet og digitalisering/automatisering av tjenester og produkter er pekt ut som vekstområder for framtiden.

Eiere av det nye selskapet er sterke norske aktører; Prebio, SINTEF og Mo Industripark AS. Med 110 ansatte blir SINTEF Norlab landets største norskeide laboratorieselskap.

 

Om SINTEF Molab

  • En av Norges største laboratoriebedrifter innenfor miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet tilbyr et bredt spekter av analyser og tekniske tjenester, i tillegg til prøvetaking og rådgivning.
  • Hovedkontor i Mo i Rana og er i tillegg lokalisert i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Selskapet betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge.
  • 70 ansatte og en omsetning på 86 millioner kroner i 2018.

Om Kystlab AS

  • Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern.
  • Hovedkontor i Namsos, og er i tillegg lokalisert i Frøya-Hitra, Kristiansund, Surnadal, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Brønnøysund og Mosjøen
  • 42 ansatte og en omsetning på 47 millioner kroner i 2018.
Del Del Del