Seminar om sirkulær økonomi 4. april på Scandic Havet Bodø, møterom Inspirasjon. Kilde illustrasjon: gronnby.no

SINTEF og Mo Industripark inviterer til seminar om sirkulær økonomi

27 mars, 2019 14:33 Del Del Del

Under High North Dialogue konferansen i Bodø i neste uke arrangerer Sintef og MIP AS et bærekrafts seminar hvor industri, forskning og sirkulærøkonomiske pådrivere møtes til debatt.

Bærekraftig vekst
Sirkulære forretningsmodeller er noe vi må ha mer av i alle sektorer for at vi skal kunne sørge for bærekraftig vekst i Norge. Derfor inviterer Mo Industripark og SINTEF Helgeland til et miniseminar 4. april hvor mulighetene som ligger i sirkulær økonomi utforskes, «best practice» eksempler fra landbasert industri og havbruk belyses, og hva som skal til for å lykkes i større grad med sirkulær økonomi diskuteres.

Industri i endring
Temaet for årets High North Dialogue konferanse er Business in the Arctic og mulighetene for vekst i nord er stor for flere sektorer. Industri er intet unntak og store investeringer har blitt gjort de siste årene for å bedre eget miljøfotavtrykk når det kommer til utslipp, energibruk og lukking av verdikjeder gjennom satsing på sirkulær økonomi. Det er nettopp en målrettet satsing på disse tre elementene som gjør at Norsk industri kan vise til gode tall hva gjelder miljø.

Men ambisjonen er å bli enda bedre og store endringer er på trappene for denne sektoren. Her vil sirkulær økonomi spille en sentral rolle da spørsmålet om hvordan få mer ut av mindre ved å lukke egne verdikjeder har et enormt verdiskapingspotensial.

Velkommen til bærekrafts-seminar hvor industri, forskning og sirkulærøkonomiske pådrivere møtes!

 

Tema: Bærekraftig industri i Arktis – Sirkulær økonomi som nødvendig forretningsmodell

Dato: 4. april 2019

Tid: 13:45 -15:15

Sted: Scandic Havet Bodø, møterom inspirasjon

Påmelding: åpent arrangement men begrenset antall plasser

 

PROGRAM

Velkommen                                                                                                                                MIP, Arve Ulriksen

13:45                 Nasjonal strategi for sirkulær økonomi                                                Circular Norway, Cathrine Barth

13:55                 Digitalisering som muliggjører for sirkulær økonomi                       SINTEF, Eivind Kristoffersen

14:05                 Landbasert industri går foran                                                                 MIP, Arve Ulriksen

14:15                 FoU som nødvendig katalysator                                                              SINTEF, Stein Espen Bøe

14:25                 Sirkulært havbruk?                                                                                    SINTEF, Øyvind Hilmarsen

14:35                 Tverrsektorielle koblinger for økt verdiskaping                                  SFI Circular, Einar Rasmussen

14:45 – 15:15   Paneldebatt: utfordringer og muligheter ved sirkulær økonomi     Moderator: Eivind Kristoffersen

 

 

Del Del Del