Research manager Jack Ødegård says that Mo i Rana and Helgeland represent exciting potential for SINTEF.

SINTEF vil bli permanent til stede på Helgeland

16 desember, 2015 10:21 Del Del Del

Samtidig som prosjektet ”FoU-løft Helgeland” nærmer seg slutten, drøftes rammene for en permanent SINTEF-etablering på Mo.

SINTEF har hatt kontorsted på Mo siden oppstarten av FoU-løft Helgeland, tidlig i 2014. Nå kan konsernet snart bli en permanent aktør på Mo, for hele Nordland, i tett samarbeid med de øvrige forsknings- og utviklingsaktørene.

– Etablering av beslutningsunderlag for en eventuell etablering av SINTEF-kontor på Helgeland har vært et av de uttrykte mål i “FoU-løft Helgeland”, sier forskningsdirektør hos SINTEF, Jack Ødegård.

– Dette er ønsket av store deler av den industrien vi har vært i kontakt med, lokale og regionale myndigheter og vekstselskapene i regionen, sier Ødegård, som forteller at SINTEF vurderer ulike forretningsmodeller knyttet til en eventuell etablering. Et utkast til forretningsplan vil bli drøftet i SINTEF nå i desember, og man håper å kunne konkludere med et modellvalg ikke så altfor lenge etter årsskiftet.

 

Vil trekke inn bedriftene

– SINTEF ser generelt for seg en rolle hvor næringsrettet forskning kobles tettere på bedriftenes innovasjonsbehov og strategier, og dermed i sterkere grad trekke bedriftene inn i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, hvor SINTEF i dag har en meget sterk posisjon, sier Ødegård, som roser Nordland fylkeskommune for å ha etablert gode strategier for industriutvikling, forskning og utvikling (FoU) og innovasjon.

– Strategiene henger sammen og er fremoverlente. Regionen fremstår som en av Norges fremste vekst-regioner, og det er klare ambisjoner om utvikling av et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv og økt kompetansenivå. Gjennom “SINTEF Helgeland” ser vi for oss en rolle i forhold til implementeringen av disse strategiene, og at SINTEF blir en del av kompetansestrukturen og innovasjonssystemet i Nordland, sier Ødegård.

En SINTEF-satsing på Helgeland vil være konsistent med konsernets strategi for regional utvikling. Dette innebærer samhandling med regionens øvrige forsknings -og innovasjonsmiljø, samt være et tilbud for næringsliv og offentlig forvaltning, for å øke fremtidig konkurransekraft og sikre eksisterende og fremme nye arbeidsplasser.

– Selv om fokuset innledningsvis er satt på prosessindustri og fabrikasjon så vil en tilstedeværelse av SINTEF bety en oppkobling mot hele SINTEFs kompetansebase. Vi ønsker med andre ord å tilby hele SINTEF, men vi tror det er hensiktsmessig med et visst fokus i starten, sier Ødegård, som ikke legger skjul på at næringslivet i regionen representerer et spennende potensiale for et “SINTEF Helgeland”.

– Vi ser at det tar noe lengre tid enn planlagt å etablere nødvendig prosjektvolum og ser dermed for oss en gradvis utvikling av tilstedeværelsen på Mo, i takt med utvikling av forsknings og innovasjonsprosjekter, sier Ødegård.

 

To plattformer

Samtidig som SINTEF vurderer en permanent tilstedeværelse på Helgeland, nærmer altså prosjektet ”FoU-løft Helgeland” seg slutten. Ødegård, som opprinnelig er ranværing, oppvokst i Dalselv, sier at gjennom de to årene prosjektet har vart, har man kommet tett på mange næringer og bransjer, og fått dannet seg et godt bilde av behov og motivasjon for å kunne jobbe mer systematisk med forskning og innovasjon.

– Gjennom prosjektet har det foreløpig utkrystallisert seg to hovedplattformer for fremtidig satsing; landbasert prosessindustri/grønt skifte/grønn konkurransekraft (MIP Bærekraft), og fremtidens produksjon.

– Det jobbes nå med å utvikle og strukturere en prosjektportefølje innenfor rammene av ”MIP Bærekraft”. Dette vil være prosjekter som ser på energieffektivitet, gjenvinning, og utslipps-problematikk. SINTEF er engasjert for å koordinere den videre utviklingen av ”MIP Bærekraft” og deltar i flere enkeltprosjekter, som for eksempel energikartlegging, energieffektivisering, utslipps- og gjenvinningsprosesser, og bruk av hydrogen til transport, forklarer Ødegård.

Innenfor området fremtidens produksjon jobbes det blant annet med prosjektutvikling gjennom Arena-prosjektet Olje og Gassnettverk Helgeland. Aktuelle tema er blant annet leveransepresisjon, samhandling og nye produkter og produksjonsprosesser. Det er dialog også med bedrifter utenfor olje- og gassnettverket som man ser for seg knyttet opp i ulike prosjekter.

SINTEF skal, sammen med Kunnskapsparken Helgeland og Nord universitetet/Senter for Industriell Forretningsutvikling, presentere resultatene fra ”FoU-løft Helgeland” og planer om veien videre, på et seminar på Mo den 21. januar.

 

Les relaterte artikler:

Utvikler fremtidens industripark

https://www.mip.no/2015/en-spennende-og-visjonaer-samarbeidspartner/

Arenaer for å komme i posisjon

https://www.mip.no/2015/arenaer-for-a-komme-i-posisjon/

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s7

GSnr7_2015s6

Del Del Del