Bakerste rekke f.v.: Jack Ødegård, SINTEF; Eli Hunnes, SINTEF Helgeland; Per Anders Eidem, SINTEF Helgeland. Fremste rekke f.v. studentene: Stian Bøkestad Utvik; Martin Calado Mendes; Joachim Espvik; Ine Mariell Fagerbakk Haugli. Foto: SINTEF

SINTEFs «grønne sommerjobber»-program godt i gang i Mo Industripark

13 juli, 2018 12:23 Del Del Del

På tampen av juni måned hadde vi besøk av fire studenter som gjennom SINTEFS Grønne Sommerjobber-program vil være tett koblet på Ranaindustrien i sommer. Mo Industripark AS og flere industriaktører i Rana er med som sponsorer.

Finne løsninger sammen
Studentene er nå godt i gang med oppholdet sitt i Mo i Rana. Sammen skal de i løpet av syv uker løse to oppgaver knyttet til reelle problemstillinger for industrien i Rana. Disse oppgavene har sitt utspring og forankring i Arctic Cluster Team. Den ene oppgaven går ut på finne nye forretningsmodeller og teknologiløsninger for et pilotsenter for gjenvinning av overskuddsmasser. Målet er å forbedre morgendagens industri gjennom materialeffektivisering og sirkulærøkonomiske prinsipper

Den andre oppgaven går på smart miljøovervåkning med fokus på diffuse utslipp. Tanken er å tenke nytt og få til kontinuerlig måling av utslipp ved hjelp av ny teknologi. Studentene skal også her lage en forretningsplan for et nytt selskap.

Industrien bidrar
MIP AS er en av flere industrielle sponsorer for dette programmet som har som mål både å eksponere studentene enda tidligere for industrien samt at bedriftene kan få innspill på aktuelle problemstillinger i sin bedrift fra ivrige studenter. Nordland fylkeskommune, Arctic Cluster Team, Elkem Rana, Ferroglobe Mangan Norway, Celsa Armeringsstål, Miljøteknikk Terrateam, Rana Gruber, SINTEF Molab er også med på spleiselaget. Bidragene er både i form av midler og personressurser.

Da rekruttering av relevant arbeidskraft er et økende behov i tiden fremover, i tillegg til at industrien ønsker å bedre egen ressursutnyttelse og miljøavtrykk, er SINTEFs grønne sommerjobber-program en relevant brikke for industrien.
– Økt ressurseffektivitet er hovedmotivasjonen for å ta tak i disse prosjektene. Ved hjelp av friske øyne, kreativitet og pågangsmot kan disse ivrige studentene bidra i utviklingen av industri 4.0, sier Per Anders Eidem i SINTEF Helgeland.

Intensivt program
Hele første uke gikk med til besøk hos prosessbedrifter, miljøbedrifter og kunnskapsmiljø på Mo. Nå er studentene på plass i bedriftene og skal jobbe med problemstillingene over. Allerede i begynnelsen av august skal studentene presentere sluttproduktet for SINTEF og de involverte bedriftene. Markedsdirektør i Mo Industripark AS, Jan Gabor er positiv til dette nye initiativet til SINTEF.
– Rekruttering for morgendagens industri er noe vi er opptatt av. At SINTEF spisser dette programmet mot reelle businesscase studentene kan komme med løsningsforslag på er svært positivt for å kunne drive frem de nye løsningene for fremtiden. I tillegg er vi glad for at unge studenter både med opphav i og utenfor regionene blir eksponert for de mange spennende mulighetene som ligger i Ranaindustrien og Ranasamfunnet. Vi ønsker dem hjertelig velkommen hit og håper de ser i vår retning etter fullført utdanning, uttaler Gabor.

MØT STUDENTENE!

Vil gjerne flytte hjem
Ine Mariell Fagerbakk Haugli fra Bjerka på Helgeland er en av studentene som søkte seg til sommerjobbprogrammet. Hun håper å flytte tilbake til regionene og forhåpentligvis få seg en jobb i industrien på Mo når hun er ferdig med sin master i kjemisk prosessteknologi som hun studerer ved NTNU. For henne var det ikke vanskelig å bestemme seg for hvor hun skulle søke sommerjobb.
– Jeg har gjennom studiet mitt vært litt i kontakt med industrien tidligere og synes spesielt metallproduksjon er interessant. Da jeg så at SINTEF søkte etter studenter som skulle jobbe opp mot industriparken på Mo tenkte jeg at det var veldig spennende og relevant for meg. I tillegg er jeg fra området og ønsker å tilbringe sommeren her, så det kunne jo nesten ikke passet bedre for min del.

Haugli har tidligere vært eksponert for industrien på Mo og fremhever at for sin studieretning prosessteknologi er det viktig med tidlig kobling mellom fag og praksis.
– I studiet er det mye teori, og jeg synes det er veldig verdifullt å få se hvordan det vi lærer der brukes i praksis, og hvilke forskjeller det er mellom teori og praksis. Jeg fikk et innblikk i industrien forrige sommer da jeg jobbet som vikar ved tappingen hos FerroGlobe. Det var veldig lærerikt, og den erfaringen tror jeg kan være nyttig for meg både i resten av studiene og senere når jeg skal ut i jobb.

Midt i blinken
For Joachim Espvik fra Kristiansund passet SINTEFs sommerjobbprogram med plassering i Mo i Rana perfekt. Sivilingeniørstudenten har et stort engasjement for miljø og sirkulærøkonomi i tillegg til en tilknytning til byen.
– Jeg studerer energi og miljø ved NTNU, så oppgavene er midt i blinken for mitt utdanningsløp. I tillegg har jeg kjæreste fra Mo i Rana, så lokasjonen passet meg i grunn veldig godt, smiler Joachim.

Espvik har tidligere vært noe eksponert for industri i sitt studieløp og har gledet seg til å komme tett på produksjonen hos noen av industribedriftene i Mo Industripark.
– Det gir meg erfaringer og innsyn som jeg aldri kunne fått fra skolebenken, så den muligheten setter jeg stor pris på. Jeg jobbet i vår med et bærekraftsrelatert prosjekt i Orkanger knyttet til industrien der, og det ga definitivt mersmak, forklarer han.

Espvik leverer masteren sin i 2019 og ønsker etter det å ta to år med videre utdanning innen bærekraftige forretningsmodeller eller lignende.
– Men mye kan forandres på ett år, så jeg er også åpen for forandringer i den planen, sier Espvik lurt

Verdifull nettverksbygging
Martin Calado Mendes studerer nå master i Ledelse av Teknologi ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Han har også en bachelor i ingeniørfag fra tidligere HiST. Da SINTEFs grønne sommerjobbprogram ble utlyst var ikke Mendes i tvil.
– Jeg valgte å søke dette programmet fordi det kombinerer problemstillinger innen innovasjon, bedriftsutvikling og industrielle nettverk, med et fokus på miljø og bærekraft, temaer som øker i viktighet, både for meg personlig og for samfunnet generelt. I tillegg er jo SINTEF en meget respektert aktør innen forskning og innovasjon, så jeg skjønte fort at det var akkurat denne sommerjobben jeg ville ha! Sier en engasjert Mendes.

I sitt studieløp Ledelse av Teknologi ser Martin verdien av å knytte kontakter og bygge nettverk i industrien, noe han mener også denne sommerjobben bidrar til.
– Jeg har arbeidet med flere prosjektoppgaver, men disse sommerprosjektene har større omfang enn andre prosjekter som jeg har vært med på tidligere. Ikke minst har mottakelsen og interessen fra MIP AS og bedriftene i industriparken sin side vært veldig bra, forteller han.

Mendes har ingen konkrete jobbplaner etter endt studium foreløpig, men ønsker å jobbe innen temaene strategiutvikling og industriell markedsføring.
– Når det er sagt, så vet man jo aldri hvor man havner til slutt. Og det er helt greit, så lenge veien dit er spennende og lærerik, uttrykker Mendes.

Bergingeniør opptatt av sirkulær økonomi
Brønnøyværingen Stian Bøkestad Utvik studerer Tekniske Geofag med studieretningen Mineralproduksjon ved NTNU i Trondheim. I følge Stian ville kanskje en mer typisk relevant sommerjobb for han være i gruver og oppredningsverk. Men han ønsket gjerne noe annerledes og søkte seg derfor til SINTEFs program.
– Sommerjobben har en sterk vinkling inn mot sirkulær økonomi og bærekraft, som jeg syns er både interessant i seg selv og også en ønskelig – og kanskje på sikt uunngåelig – retning i det bredere samfunns- og industriperspektivet, sier Utvik.

Utvik har tidligere hatt sommerjobb ved Brønnøy Kalk hvor han drev med en del forefallende arbeid som landmåling i bruddet, borkjernekutting i tillegg til innsamling av steinprøver for en masterstudent. Han ser verdien i å ha en sommerjobb tett koblet på industrien.
– Det er jo i høy grad nyttig å ha sett både gruve og industri så man får et bedre forhold til både hvor råvaren kommer fra og hvor den skal, forteller han.

Brønnøyværingen er fleksibel når det kommer til fremtidig arbeidssted og har intensjoner om å «ta jobb der han får» etter endt utdanning.
– På sikt så tenker jeg jo som de fleste jeg kjenner at man får ta en ny vurdering etter noen år, se hvor venner og slekt har bosatt seg da, men det kan skje mye der etter 4-5 år i jobb, avslutter Utvik.

Del Del Del