Skal drifte den nye dypvannskaia

11 april, 2024 11:00 Del Del Del

Mo i Rana Dypvannskai AS og Rana Industriterminal (RIT) har inngått en avtale om at RIT skal drifte den nye dypvannskaia når den etter planen skal stå ferdig i 2026.

RIT er heleid av Mo Industripark, og drifter i dag Mo Industriparks industrikai. Den nye dypvannskaia blir nærmeste nabo, bare noen meter lenger ut i fjorden. Denne blir bygd ut av Rana kommune gjennom sitt selskap Mo i Rana dypvannskai AS, mens Kystverket står for arbeidet med å mudre opp i fjorden for å oppnå den ønskede dybden på 15 meter. Prosjektet gjennomføres i et partnerskap. 

At industrien får tilgang til en dypere kai, betyr at en kan ta inn større båter enn det som i dag er mulig. I tillegg vil den nye kaia gi en betydelig utvidelse av antall kaimeter, slik at den samlede kapasiteten blir større. Dette vil skape muligheter for vekst for både ny og eksisterende industri. Blant annet trakk Sven Gollan, administrerende direktør i Teako Minerals, fram dypvannskaia som sentral da de tidligere i år lanserte sine planer om gruvevirksomhet i Mofjellet.  

Daglig leder i RIT, Alf Øverli, er glad for at RIT har fått ansvaret for driften av dypvannskaia. 

– Dette anser vi som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Vi har en solid organisasjon med dyktige ansatte og effektiv drift, sier Øverli.  

Driftsavtalen gjelder for 20 år, fra kaia står klar til drift. 

– Avtalen sikrer industriens rammebetingelser og behov for langsiktighet og gode tjenester, fortsetter han.  

Også kommunaldirektør for teknisk sektor i Rana kommune, Stig Frammarsvik, er fornøyd med avtalen.  

– Vi har stor tro på at dette er den beste løsningen for både kommunen, industrien og lokalsamfunnet. RIT har høy kompetanse på den typen logistikk som skal skje over dypvannskaia, og de har et mangeårig tett samarbeid med industrien med seg i bagasjen. Dette er en kompetanse som vil være til stor nytte i den videre drifta, sier Frammarsvik.  

– I tillegg er det slik at havnestyret og kommunestyret i Rana har vedtatt at de ønsker at driften av alle terminaler i Rana skal skje gjennom et felleseid driftsselskap. Disse vedtakene følger vi opp, og det har derfor vært naturlig av flere årsaker for Mo i Rana Dypvannskai å inngå avtalen med RIT. 

Etter planen skal dypvannskaia stå ferdig i 2026, og driftsavtalen vil gjelde fra dette tidspunktet. Det ble kjent tidligere i år at selskapet Vest Betong har fått oppdraget med å bygge selve kaia.

Del Del Del