Fv. COO i ACDC, Dag Gjetrang, og teknisk sjef, Øyvind Bakksjø.

Skytjenesten Arctic Circle Cloud Services kommersialiseres

18 desember, 2017 12:51 Del Del Del

På et område inne i Mo Industripark er det nå installert mye nytt utstyr, lastet med teknologi som skal ta industrien inn i den digitale fremtiden. Etter ett års kjøretid i pilotdrift er Arctic Circle Data Center AS klar for kommersiell virksomhet med sin skytjeneste, Arctic Circle Cloud Services.

 

Eget design
Forbrukere kjøper regnskapstjenester, deler filer, og streamer film og annet som aldri før. Det er produkter basert på skytjenester.
– Vi tilbyr våre tjenester og løsninger direkte til leverandører av forbrukertjenestene, og ikke minst til ulike utviklermiljøer. Noen av disse har vi hatt med i pilotprosjektet, og følger oss videre i neste fase, sier daglig leder ved Arctic Circle Data Center AS (ACDC), Jan-Erik Svensson.

Pilotprosjektet har vært driftet i et års tid, basert på en løsning som ble laget høsten 2016.
– Først designet vi maskinvaren basert på eksisterende komponenter. Vi har gått for en åpen løsning som heter Open Compute, som gjør den effektiv, fleksibel og skalerbar. Programvaren vår er også en åpen løsning som heter OpenStack, som sørger for at det er enkelt å flytte data og infrastruktur i skyen om en måtte ønske det. Man er med andre ord ikke låst mot en produsenteid programvare, forklarer han.
Aktører som Microsoft, Google og Amazon har alle hver sin skytjeneste på markedet, men ACDC har skapt en egen løsning.
– Vi har utviklet vår egen plattform, inkludert programvare, maskinvaresammensetning og infrastruktur som for eksempel kjøling. Dette gjør at vi betaler tilnærmet null i lisenskostnader, og kan være sammenlignbare med de store internasjonale aktørene på pris og tjenestekvalitet,” sier teknisk sjef i ACDC, Øyvind Bakksjø.

Bygger en digital industri
Arctic Circle Cloud Services er først og fremst rettet mot det norske og nordiske markedet, men målet er å ekspandere globalt etter hvert.
Nå skal vi prøve enhetene. Ved behov vil vi først og fremst bygge ut i de lokalene og fasilitetene vi har tilgjengelig i dag. Når vi har kommet til et slikt volum at vi ser dette kan skalere ut i større omfang, så gjør vi det, forteller Svensson.

Videre oppskalering av virksomheten er planlagt gjennom bygging av ACDC Campus på østsiden av tomta til Mo Industripark, som blir et større datasenterområde med flere bygg hvor både våre og andres servere kan holde hus. Dette blir kostnadseffektivt for oss og eksterne datasenterkunder
– Vi jobber med fremtidsrettede tjenester, og hele datasenteret skal være tilpasset kundenes bruk og behov. Vi bygger en digital industri. Det inkluderer for eksempel kunstig intelligens (AI) og utvidet virkelighet (AR). Det er en kombinasjon av servere som hjelper kunden å se virkeligheten i et annet perspektiv. Man kobler sammen teknologi som gjør at man kan jobbe på en annen måte enn i dag. Så vil vi også etter hvert tilby tjenester innen datafangst og stordataanalyse. Disse områdene er særlig interessante for prosessindustrien og verkstedindustrien i Rana, forklarer Svensson.

– Det er en enorm global vekst i bruk av skytjenester. Digitalisering og ny teknologi som stordata, analyse og optimalisering i produksjonsprosesser vil få en betydelig vekst i årene som kommer, dette vil vi posisjonere oss opp mot, poengterer Svensson.

De som bestiller en analysetjeneste har selv kjernekompetansen ut ifra hva informasjonen forteller og hva den kan brukes til, men vet ikke hvordan de skal få den frem. Prosessbedriftene i Mo i Rana samler i dag mengder med data, men har ikke teknologien for å få sortert den og hentet ut informasjonen man er ute etter.
– Vår jobb blir da å utvikle programvaren som kan gjøre nettopp dette, sier Svensson.

Et stort prosjekt
I dag har ACDC tre ansatte lokalisert i Trondheim og fire på Mo. I 2018 planlegger de å vokse til 14 ansatte og i 2019 er målet 20 ansatte. I dag er det ingen andre i Norge og Norden som leverer denne tjenesten på dette nivået.
– Vi lager den underliggende skytjenesten med infrastrukturen og plattformen som er den programvarebaserte delen som styrer maskindelen. ACDC leverer et produkt basert på automatisert selvbetjening. Vi har stor grad av fleksibilitet og kan i utgangspunktet være lokalisert hvor som helst. I tillegg til å bygge en Campus i Mo Industripark vil vi installere enheter på ulike steder globalt etter behov, forteller Svensson.

Kundene kan enkelt logge seg inn på ACDC sine websider, registrere seg og begynne jobben. Det skal gå fort og være enkelt.
– I år leier vi ut kjøretid på serverne for prosessering og lagring. Til neste år skal vi bygge nye typer virtuelle servere, databasetjenester og jobbe mer med stordata og analysetjenester, men også maskinlæring, kunstig intelligens-tjenester og IoT (internet of things), forklarer Svensson.

I disse dager installeres to større uavhengige datasentermoduler og i løpet av desember starter de driften med 3.000 maskiner. Allerede i 2019 skal de være oppe i 300.000 maskiner.
– Nå har vi siste innspurt på installasjonene og mange bedrifter er involvert. Momek har levert det mekaniske til konteinerne, mens Miras har tatt seg av strømforsyningen. Det er derfor et stort prosjekt, også for de andre aktørene i Mo Industripark, samtidig som bredden i tjenestetilbudet til parken vokser i takt med fremtidens behov, avslutter Jan-Erik Svensson.

Langsiktig satsing

Mo Industripark as er største eier i ACDC, og administrerende direktør i MIP as Arve Ulriksen er fornøyd med at jobbingen med dette over flere år nå er kommet i kommersialiseringsfasen.

– Vår satsing på datasenter er en del av Mo Industripark AS sin digitaliseringsstrategi og noe vi har jobbet med siden 2014 for å få til. Arctic Circle Data Center AS ligger i kjernen av denne strategien. Digitalisering innen alle sektorer er fremtiden og vi tenker det blir stadig viktigere å kunne tilby industri og næringsliv, og i tillegg offentlig sektor, fremtidsrettede tjenester som blant annet datalagring, -prosessering og stordataanalyse fra en norsk lokalitet. Vi kommer til å lykkes med denne satsingen fordi vi har utviklet en unik løsning, basert på en ny teknologisk plattform, som også er testet i markedet med veldig godt resultat, uttaler Ulriksen.

 

Del Del Del