Terje Sund-Olsen, daglig leder ved Mo Fjernvarme AS.

Smelteovner varmer opp byen

28 September, 2016 8:10 Del Del Del

Mo Fjernvarme AS sørger for at ranværingene holder seg varme – året rundt! De fleste store bygninger i Mo i Rana varmes opp av vann som pumpes gjennom underjordiske rør i hele byen.

 

Mo Fjernvarme sørger for at store bygg holdes varme, som Helgelandssykehuset, Campus Helgeland, Rådhuset, Nasjonalbiblioteket, Polarsirkelen videregående skole, barneskolen og ungdomsskolen på Selfors, og Mo ungdomsskole. Samt gågata og flere borettslag. Byen er varmet opp med overskuddsenergi fra industriparken, og Mo Fjernvarme har store gjenvinningsmål.

– Målet er at 99 prosent av våre råvarer skal være gjenvunnet fra industrien. Det er et ambisiøst mål, og det ble oppnådd både i 2012 og 2014, forklarer Terje Sund-Olsen, daglig leder ved Mo Fjernvarme AS.

 

Mål på 99 prosent

Anlegget til Mo Fjernvarme er basert på overskuddsvarme i røkgassen fra smelteovnene til Fesil Rana Metall AS. Dette er hovedkilden for energien de selger til sine kunder – i form av varmt vann. Røkgassen fra produksjonen inneholder store mengder energi, som tas ut gjennom to røkrørskjeler. Kjelene produserer damp som i varmevekslere overfører energien til fjernvarmenettet. Dette sendes deretter rundt i underjordiske vannledninger i byen, i Langneset, Vika, og på Mjølan og Selfors.

– Fordelen med å gjenvinne råmateriale fra andre bedrifter i Mo Industripark er at vi bruker råvarer som ingen andre ellers ville tatt i bruk, forteller Terje Sund-Olsen.

Det varme vannet fra Mo Fjernvarme distribueres gjennom hele 29 kilometer med rør, som snor seg gjennom Mo Industripark og ut til kundene i byen og bynære omgivelser, som et nettverk av blodårer i en menneskekropp. Vannet kommer i rør fram til kundene, og de har så sitt eget system for å ta opp og fordele energien. Vannet fraktes deretter tilbake til kjelene gjennom 29 nye kilometer med rør. Ved anlegget til Mo Fjernvarme varmes det opp på nytt, og slik skapes en sirkulær gjennomstrømning av vann.

– Vannet i rørene fungerer som medium for transport av varmeenergi. Systemet kan på en måte sammenlignes med kraftlinjer som transporterer energi i form av strøm, forklarer Sund-Olsen.

 

Økonomisk og miljøvennlig drift

– Vi er definitivt miljøbevisste, og målet om 99 prosent gjenvinning av råmaterialer når vi blant annet gjennom modernisering, sier daglig leder Terje Sund-Olsen.

– Vi jobber kontinuerlig med modernisering av produksjonsutstyret vårt. Dette betyr både mer økonomisk og energieffektiv drift. For eksempel har vi investert i nye og mer effektive brennere på begge kjelene i varmesentralen. I tillegg har vi satt inn frekvensstyring på forbrenningsluft-viftene, slik at disse kjører opp og ned etter behov. På denne måten sparer vi brensel og strøm, samt forlenger levetida på utstyret, forklarer han.

 

Minimalt forbruk av olje

– Vi tar i bruk industriell overskuddsenergi. Uten denne energien hadde vi måttet ta i bruk mer olje for å varme opp det sirkulerende vannet, forklarer Terje Sund-Olsen. I løpet av et godt år består bare omlag én prosent av råvarene hos Mo Fjernvarme av olje. Omlag fem prosent av energiproduksjonen skapes ved gjenbruk av CO-gass fra Glencore Manganese Norway AS. CO-gass og olje brennes i varmesentralen, som spissfyring i hovedsak ved ekstra kalde dager.

Omlag 94 prosent av fjernvarmen produseres ved bruk av varmevekslerne knyttet til røykgassen fra Fesil Rana Metall AS. Både nærhet til industri og markedet spiller en stor rolle i Mo Fjernvarmes drift.

– Dette hadde ikke vært mulig utenfor Mo i Rana. Vi er fortsatt unike i Norge på gjenvinning av energi. Kundene våre setter pris på stabile leveranser til en hyggelig pris. Det er også viktig at det er en miljøvennlig måte å få varme lokaler på, avslutter daglig leder Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme AS.

Del Del Del