Rana Gruber og LNS vil delta i utvinning av en unik forekomst av rubiner og rosa safirer, og det er verdens største og rikeste forekomst i fast fjell, som så langt er kartlagt. Bildet viser adm. dir. Kjell Sletsjøe som inspiserer forekomsten på Grønland.

Snart start for rubingruve på Grønland

22 desember, 2014 12:35 Del Del Del

– Dette er en unik forekomst av rubiner og rosa safirer, og det er verdens største og rikeste forekomst i fast fjell, som så langt er kartlagt.

 

Dette forteller økonomisjef Magnus Kibsgård i Rana Gruber AS.

Det var et kanadisk selskap som hadde rettighetene til forekomsten i 2012, og da var også alle kartlegginger utført. I 2012 arbeidet de med planlegging og kostnadskalkyle for utbygging av infrastrukturen på Fiskenæsset, sydvest på Grønland. Her skal det bygges opp en by, med gater, elektrisitet, vannforsyning og avløp, butikker, skoler, havn og produksjonsanlegg.

Etter anbudsrunde fikk Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) oppdraget, og dialogen startet om gjennomføringen av prosjektet.

Det er nå avtalt at Rana Gruber AS og Leonard Nilsen & Sønner AS skal drive gruva, og de er nå også inne på eiersiden i prosjektet. Anlegget på Fiskenæsset (eller Qeqertarsuatsiaat, som det heter på inuit) er planlagt for i alt 80 mennesker. I tillegg skal det bygges et bygg for prosessanlegget i Nuuk, der oppredningen skal foregår.

Byggestarten var i oktober 2014, og det skal stå ferdig til juli 2015. Da vil det bli umiddelbar start av produksjonen. Totalt vil dette prosjektet bety 200 nye arbeidsplasser på Grønland og i Norge.

– Vårt aktiva i prosessen er den kompetansen vi samlet har i Rana Gruber og LNS, sier Magnus Kibsgård.

Fra Rana Gruber har Magnus Kibsgård vært sterkt involvert i prosjektet, og han har vært over på Grønland fire ganger i året i perioden fra anbudet var klart og fram til i dag. I tillegg vil det delta fem-seks andre personer fra Rana Gruber, med kompetanse innenfor økonomi, finans, geologi og driftsplanlegging. Når produksjonen starter vil dette trolig øke.

Gruva vil ha den verdensomspennende juvelbransjen som marked. De har kartlagt for ti års drift, for utvinning av rundt 400 millioner karat rubiner av smykkesteinskvalitet.

 

- Vi vet at vi er konkurransedyktige i det internasjonale markedet, både som entreprenørselskap og fra drift i arktiske strøk. Dette er et kompetansefortrinn som vi ønsker å utnytte framover i internasjonal konkurranse, og det er en kompetanse som etterspørres. Vi opplever at når andre aktører vil noe på dette feltet, så henvender de seg til oss i Rana Gruber og i LNS, fordi vi allerede har denne kompetansen, sier Magnus Kibsgård, økonomisjef ved Rana Gruber AS.

– Vi vet at vi er konkurransedyktige i det internasjonale markedet, både som entreprenørselskap og fra drift i arktiske strøk. Dette er et kompetansefortrinn som vi ønsker å utnytte framover i internasjonal konkurranse, og det er en kompetanse som etterspørres. Vi opplever at når andre aktører vil noe på dette feltet, så henvender de seg til oss i Rana Gruber og i LNS, fordi vi allerede har denne kompetansen, sier Magnus Kibsgård, økonomisjef ved Rana Gruber AS.

Kompetanse på arktisk drift

Gruveanlegget på Fiskenæsset vil bli et svært miljøvennlig gruveprosjekt. Gruva ligger under et lite vann, som skal tømmes før utvinningen starter. Det er ikke fisk i dette vannet, og det blir minimale miljøpåvirkninger av utvinningen.

– Når denne malmkroppen er tatt ut, vil gruva lukkes og vannet vil igjen bli fylt opp. Det vil derfor ikke bli noe fotavtrykk igjen etter gruva, sier Kibsgård.

Klimaet på Grønland er tøft for slik produksjon. Det er imidlertid ikke tøffere enn det de er vant med fra høyfjellsdrift i Nord-Norge.

– Der har vi spisskompetanse, i et internasjonalt marked. Vi kjenner godt hvordan vi kan ha god drift under tøffe vinterforhold, hevder Magnus Kibsgård.

Han legger til at de også vil vinne god erfaring under byggefasen for hvordan de lokale forholdene er på Fiskenæsset og på Nuuk, noe de kan ta med seg videre når produksjonen starter opp i august 2015.

– Det kanadiske selskapet som har arbeidet fram prosjektet antok at de måtte legge opp til åtte måneders drift i året, med stopp i fire vintermåneder. Vi vil vurdere om det er mulig med helårsdrift, sier han.

Kompetansen de innehar i Rana Gruber og i LNS for drift i arktiske strøk er noe det er global etterspørsel etter.

– Vi vet at vi er konkurransedyktige i det internasjonale markedet, både som entreprenørselskap og fra drift i arktiske strøk. Dette er et kompetansefortrinn som vi ønsker å utnytte framover i internasjonal konkurranse, og det er en kompetanse som etterspørres. Vi opplever at når andre aktører vil noe på dette feltet, så henvender de seg til oss i Rana Gruber og i LNS, fordi vi allerede har denne kompetansen, sier Kibsgård.

Dettte vil også være et satsingsområde framover, og for å kunne utnytte kompetansefortrinnet bedre, så mener Magnus Kibsgård det handler det om å utnytte dette slik at de blir bedre kjent internasjonalt.

– Dette er et svært spennende prosjekt! Vi er nå midt inne i det, og det er nok av utfordringer å ta fatt på, avslutter økonomisjef Magnus Kibsgård i Rana Gruber AS.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s12

Del Del Del