Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

Søknad om sponsorstøtte for 2017

17 november, 2016 7:42 Del Del Del

 

Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og derfor ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement.

Siden 2014 har Mo Industripark AS gjennomført årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. Vi vil informere om frister, kriterier, innretning og innhold i søknad om sponsorstøtte på vår hjemmeside og på Facebook.

 

Søknadsfristen er 15. desember 2016, for året 2017.

 

Våre kriterier er:

Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

Mo Industripark AS skal støtte tiltak som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv. Søkere lokalisert på Nord-Helgeland vil bli prioritert.

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

 

Innretting:

Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet
  • Fremmer interesse for fagopplæring og realfag
  • Fremmer interesse for lokalkunnskap
  • Er basert på lokal aktivitet i vår region
  • Prioriterer barn og ungdom

 

Søknadens innhold:

  1. Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives, med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over. Kort beskrivelse av organisasjon og tillitsvalgte.
  2. Vedlagt budsjett med hovedpunkter for inntekt og utgifter. Spesifisert beløp det søkes om fra Mo Industripark AS.
  3. Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
  4. Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.

Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Søknader sendes til:      

Søknad kan også sendes i vanlig post til (kun i forbindelse med den årlige søknadsrunden):

Mo Industripark AS

Merkes: «Sponsorsøknad»

Postboks 500, 8601 Mo i Rana

 

Søknadene for 2017 vil bli behandlet i løpet av januar 2017.

Del Del Del