Terje Lillebjerka, driftsdirektør i Mo Industripark AS.

Sørger for at alle hjulene går rundt

18 april, 2011 13:07 Del Del Del

Terje Lillebjerka er opprinnelig fra Bjerka, bor i Korgen og trives best når han får jobbe med folk og ha mye ansvar. Han beskrives av kolleger som solid, ærlig og med en stor dose god humor. 50-åringen har ikke noen problem med å fylle arbeidsdagen som driftsdirektør i Mo Industripark AS (MIP AS) og med flere styreverv. Selv brenner han mest for infrastrukturen i industriparken og syns dette er det viktigste for bedriften

Å drive egenreklame er ikke Terjes sterkeste side, men han snakker gjerne om arbeidet sitt, Mo Industripark og utviklingen av bedriftene han sitter i styret for.
– Jeg har totalansvar for alle fem driftsavdelingene i MIP AS, som er MIP Energi, MIP Eiendom, MIP Kraftnett, MIP Service og MIP Sikkerhetssenter. Ansvaret omfatter helse, miljø og sikkerhet, økonomi, drift, utvikling, og investeringer. MIP AS driver med mye forskjellig, men er primært et eiendoms- og infrastrukturselskap.
Noe av det absolutt viktigste vi driver med   er forsyning av kraft, kjølevann og gasser til prosessbedriftene i parken. Avbrudd i forsyningen til disse kan ha alvorlige konsekvenser for hele industriparken. Derfor er det avgjørende viktig at vi har dyktig fag-                  ekspertise i alle ledd som tenker forebyggende vedlikehold og fornying av infrastrukturen på alle disse områdene. De siste årene har vi heldigvis vært forskånet for alvorlige driftsavbrudd, men driftstilgjengeligheten må fortsatt ha vår største oppmerksomhet, understreker Lillebjerka.
Infrastrukturen i Mo Industripark er avansert og svært tilpasset virksomhetene som er lokalisert på industritomta.
– Infrastrukturen er effektiv, blandt annet fordi vi transporterer store mengder på et relativt lite område. For eksempel distribuerer MIP Kraftnett fem-seks ganger så mye kraft som HelgelandsKraft distribuerer til alminnelig forsyning i hele Rana Kommune, mens vannforbruket i Mo by er under 5 prosent av forbruket i industriparken.
Selv om infrastrukturen er effektiv må den likevel fornyes kontinuerlig. Vi har vurdert reinvesteringsbehovet til 3–400 millioner kroner de neste 10 årene. Av dette er ny oksygenfabrikk det desidert største enkeltprosjektet.
I tillegg må vi tenke svært langsiktig når det gjelder tilrettelegging for ny virksomhet, for eksempel slik vi har gjort i forbindelse med utfyllingsområdet ved RIT og tomteområdet i Svortdalen, og gjør nå i tilknytning til nytt tomteområde på østsiden av industriparken.
Selv om det for mange høres tyngende ut med et så stort ansvar, har ikke Lillebjerka til nå mistet nattesøvnen av det.
– Med en rekke flinke, pliktoppfyllende og ansvarsfulle medarbeidere i MIP AS, og med så mye bred kunnskap i selskapet, sover jeg godt om natten, understreker han.
Tidligere teknisk sjef ved Elkem Aluminium.
De tre første jobbene som Terje hadde var fagjobber og ikke innen ledelse. Han har likevel rukket å opparbeide seg lang fartstid som avdelingsleder og sjef. Han var ferdig med sin sivilingeniørutdannelse ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1984. Etter å ha jobbet ulike steder i landet var det ikke før han begynte i Elkem Aluminium Mosjøen at han gikk fra fagperson og til lederskap. Det var da Terje fant sin plass.
– Jeg jobbet for Elkem i åtte år og fant da ut at det var folk jeg ville jobbe med, sier han.
Mens Terje jobbet i Elkem fikk han tilbud om å flytte til USA for å jobbe for Alcoa, men med små barn slo han det fra seg. Han begynte i stedet i MIP AS som driftsdirektør i 1998.
I tillegg til driftsdirektørjobben er han et aktivt styremedlem og har mange verv.
– Jeg har sittet i styret i Molab AS i åtte år. MIP AS eier selskapet sammen med SINTEF. Det er et svært spennende verv. Molab er en kompetansebedrift med hovedkontor i industriparken og avdelinger i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Jeg har også vært styreleder i Mo Fjernvarme AS siden selskapet ble stiftet i 1999, og jeg er det fortsatt, merkelig nok, ler han og fortsetter:
– Jeg synes det har vært en meget positiv opplevelse å være med på denne utviklingen. Vi har bygd ut fjernvarme til nye bydeler, og selskapet har hatt en hyggelig utvikling også økonomisk.
Som om ikke det var nok ble Terje nylig valgt inn i styret i Rana Industriterminal AS, i tillegg til at han har et eksternt verv i Motest AS. Å sitte i styret følger med seg mye jobb og stort ansvar, og det er heller ikke helt risikofritt.
– Det er viktig å ta gode beslutninger. Styret skal alltid ivareta selskapets interesser og bidra til at bedriften utvikles. Man må tenke strategisk i forhold til nye områder og følge nøye med på driften. Går det riktig ille med selskapet kan en risikere at man selv må stå til økonomisk ansvar. Som styremedlem har man en selvstendig plikt til å følge med og etterspørre informasjon dersom denne er utilstrekkelig. Samtidig må jeg si at det har vært en fornøyelse å få være med å utvikle selskap som Molab og Mo Fjernvarme – som begge har svært kompetent ledelse som vet hvor de vil.
Terje liker en hektisk hverdag og er av den oppfatning at lediggang er roten til alt vondt. Arbeidsdagene hans blir for korte, og han må ofte ta en økt på kveldstid.
– Avtaleboka mi er ganske full, og det er mange ting å sette seg inn i. Det er mange møter, for det meste interne, men også ofte med eksterne. Jeg må i tillegg koordinere mellom driftsavdelingene, og i den forbindelse har vi driftsmøte hver 14. dag.
Han understreker at han på ingen måte har behov for å ha en finger med i alt som skjer, og at det foregår mye i avdelingene som han ikke er involvert i.
Friluftsmenneske
Når Terje ikke jobber har han forskjellige andre ting han liker å sysle med. Helgene tilbringer han ofte med familien på hytta i Steikvasselv på Røssvatnet.
– Der er det mye å ta seg til. Jeg liker kroppsarbeid og har flere vedlikeholdsprosjekter på gang. Så er jeg glad i å fiske og gå på tur og trives aller best i fjellheimen på ski. Det er toppen! Jeg sykler også en god del. Jeg har en dårlig rygg, så jeg må holde meg i vigør, forteller 50-åringen.
Terje sier også at han har drevet mye med musikk og blant annet sunget i kor i mange år. Nå har han imidlertid tatt en pause fra notene, men ønsker fortsatt å dirigere i Mo Industripark AS.
Fakta om infrastrukturen i Mo Industripark AS:
MIP AS har ansvaret for:
• Utleiebygg.
• Kraftdistribusjon.
• Kraftproduksjon.
• Produksjon og distribusjon av gasser.
• Industrivern.
• Veier og parkering.
• Vann og avløp.
• Telefoni og bredbånd.
• Sentralbord og adgangskontroll.
• Tomter og deponier.
• Postdistribusjon.
• Informasjon.
MIP Kraftnett har ansvaret for 29 km med luftledinger, 33 km kabler, 56 transformatorer og 440 målere.
MIP Energi har ansvaret for tre vann-magasin, 6 km prosessvann, og 7 km drikke-
vannsledninger samt 6 km avløp. I tillegg er det 12 km med gassledninger i industriparken.
 
Mo Fjernvarme er Nord-Norges største fjernvarmeleverandør og leverer miljø-vennlig varme til kunder i Mo i Rana. Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er spillenergi fra prosessindustrien i Mo Industripark.
Terje Lillebjerkas CV:
Født: 13. april 1960
• Utdannet sivilingeniør ved NTH’s
maskinavdeling i 1984.
• Bedriftsøkonomisk tilleggsutdannelse.

• Flyttet til Skien og begynte først å jobbe som prosessingeniør i Union Brug (ned-lagt). Flyttet så til Fauske og jobbet som overingeniør på Salten Kraftsamband. Etter det var han tilbake til hjemplassen Korgen. Der begynte Terje i Statkraft i en overingeniørstilling hvor han hadde ansvaret for vedlikehold av kraftstasjonsutrustingen. Så gikk Terje fra å arbeide med fag til ledelsejobb da han begynte som avdelingsleder ved Elkem Alumini-        umi Mosjøen. Han ble etter hvert teknisk sjef med ansvar for vedlikeholdet av      produksjonen, der var han i åtte år før han i 1998 fikk jobb som driftsdirektør i Mo Industripark AS, hvor han også fortsatt jobber.

 

Del Del Del