Jobben i Imtas er interessant, det er en fantastisk arbeidsplass og jeg trives i tillegg godt på Mo sier trainée Mats Moen Eide.

Spesiell og utradisjonell fagkompetanse

13 desember, 2016 17:12 Del Del Del

 

IMTAS hadde egentlig tenkt å ta inn en ren bygg- eller maskiningeniør, så jeg er veldig glad for at de allikevel valgte meg. Jeg har en litt spesiell og utradisjonell fagkompetanse.
Det forteller ranværingen Mats Moen Eide (25) som i juli gikk inn i IMTAS sin trainee-stilling.

 

Lokal verdiskaping
Moen Eide har en master i global produksjonsledelse fra NTNU i Trondheim.
– Utdanningen er svært omfattende. Her lærer man blant annet produksjonslogistikk, ledelse, litt økonomi samt bedriftsstrategi. Jeg begynte med en bachelor i logistikk hvor jeg valgte å spesialisere meg i  produksjonslogistikk med fokus på effektivisering og optimalisering av produksjon, sier Moen Eide som hadde IMTAS som førstevalg etter en intervjurunde.
– Jeg hadde søkt jobb hos flere bedrifter som deltar i trainee-ordningen på Helgeland, men etter intervjurunden var det IMTAS som hadde det mest interessante tilbudet for meg. Det er en allsidig bedrift i den lokale industrien med fokus på lokal verdiskaping. Det synes jeg er gode verdier.

Godt arbeidsmiljø
IMTAS er en ung bedrift med forholdsvis lav snittalder. De har også fått ord på seg for å ha et særdeles godt arbeidsmiljø.
– Jeg kjenner flere som roste IMTAS som arbeidsplass før jeg begynte her. Jeg fikk også et forespeilet planer om muligheter i bedriften. Det gjorde IMTAS ekstra interessant.

Moen Eide hadde et ønske om å komme tilbake til Mo i Rana etter endt utdanning.
– Jeg startet utdanningsløpet med blanke ark, men så ble det mer og mer interessant. Det er vel ingen i IMTAS som har samme kompetanse da jeg har valgt en litt spesiell og utradisjonell studieretning. IMTAS var egentlig på jakt etter en ren byggingeniør eller maskiningeniør, så jeg er veldig glad for at de allikevel valgte meg.
Jobben er variert, noe som også var en av grunnene til at Imtas fremsto som en attraktiv arbeidsplass.
– Jeg fikk forespeilet en variert arbeidsdag, og det har det vært. Jeg har fått mulighet til å styre noen prosjekt samt jobbet med interne prosjekt for utvikling hvor jeg blant annet har fått igangsatt og komplimentert nytt KHMS-system. Jeg har kanskje havnet litt på den biten som omfatter kvalitet og HMS, og det liker jeg. Det er interessant, spennende og utfordrende.

 

En ordning som fungerer
Han var forespeilet en variert hverdag, en fleksibel rolle i selskapet med ulike arbeidsoppgaver.
– Det beste med jobben er allikevel å være en del av et ganske unikt arbeidsmiljø. Det er bra takhøyde og en flat organisasjon. Veldig åpent og god stemning på arbeid. Det virker som om at folk har det bra og koser seg, sier han.
Trainee-perioden er på ett år, men han håper på en fremtid i bedriften.
– Mo Industripark er en hjørnestein i Mo i Rana og det er viktig at vi har denne verdiskapingen på Mo og på Helgeland. Å ha dette industrimiljøet plassert midt i Mo sentrum, med fokus på en mer klimavennlig og renere industriproduksjon, det er ganske spesielt.
For unge nyutdannede uten arbeidserfaring er det stadig vanskeligere å få innpass i arbeidsmarkedet.
– Det er derfor positivt at vi har en lokal verdiskaping slik at vi som vil tilbake til Mo i Rana har attraktive arbeidsplasser å komme tilbake til. Det er en interessant jobb, en fantastisk arbeidsplass og jeg trives i tillegg godt på Mo. For meg har trainee-ordningen fungert veldig godt.

Del Del Del