Sprengningsvarsling i industriparken

22 mai, 2014 9:41 Del Del Del

Wasco Coatings Norway AS gjennomfører i tida framover en serie mindre og begrensede sprengninger inne på industriparkens område, ved det gamle terminalområdet sør for Celsa ferdigvarelager (det tidligere Valseverk-bygget). I denne forbindelsen vil sirener varsle om sprengningene før og etter gjennomføring.

Det settes i verk gode sikkerhetstiltak i forbindelse med sprengningene, som vil bli gjennomført om ettermiddagen. Den neste skjer torsdag 22. mai kl. 15.00. Sprengning vil skje flere ganger i tida som kommer, men kun etter kl. 15:00 på hverdager eller i helger.

Alarmsignalene som varsler sprengningen høres med vekslende intensitet i tre minutter forut for sprengningen, og etter sprengingen vil sirenen ha et signal «faren over» med vedvarende alarm i ett minutt.

Området vil bli avsperret forut for sprengningen, og i tillegg er det utplassert vakthold.

 

 

 

Del Del Del