Tag Archive: Digitaliseringsstrategi

  • 3 november, 2017

    Selv om vi i dag ikke helt vet nøyaktig hva morgendagens arbeidsplasser vil kreve av kompetanse, er det viktig at vi ruster oss på best mulig måte for å møte fremtidens nye teknologi som vil endre industrien vi kjenner den i dag. En helhetlig styrking av fagutdanningen, høyere utdanning samt forskningskompetansen må satses på i […]
  • 7 juli, 2017

    Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag de 13 personene som skal sitte i styringsgruppen til Regjeringens Digital21 prosess, og en av medlemmene er administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS. Tidligere denne uken ble Digital Norway – Toppindustrisentere AS utpekt som sekretariat for arbeidet med Digital21. I dag ble sammensetningen av styringsgruppen offentliggjort av […]