Administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen er valgt inn som medlem i styringsgruppen til Digital21.

Arve Ulriksen valgt inn i styringsgruppen til Digital21

7 juli, 2017 12:48 Del Del Del

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag de 13 personene som skal sitte i styringsgruppen til Regjeringens Digital21 prosess, og en av medlemmene er administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Tidligere denne uken ble Digital Norway – Toppindustrisentere AS utpekt som sekretariat for arbeidet med Digital21. I dag ble sammensetningen av styringsgruppen offentliggjort av næringsminister Monica Mæland og Nærings- og fiskeridepartementet.

–Dette er veldig kompetente folk som tilsammen dekker et bredt spekter av næringslivet, fra gründermiljøer og tungindustri til tjenestesektoren, sier næringsminister Monica Mæland.

Digital21-prosjektet skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan bruke kompetanse, teknologi og forskning til å digitalisere seg. Formålet er å lage en strategi på tvers av næringer og kompetansemiljøer, hvor sentrale aktører stiller seg bak felles mål og anbefalte tiltak.

Strategien kan også inneholde forslag til politiske prioriteringer. Styringsgruppen skal vurdere tidsperspektivet for arbeidet.

– Jeg ser fram til arbeidet i Digital21, og setter pris på tilliten jeg blir vist ved å bli valgt inn i styringsgruppen, sier Arve Ulriksen. I Mo Industripark arbeider vi målrettet med å fremme digitalisering i industrien. Direkte gjennom vårt eierskap og initiativ i ACDC og Midgardsormen, og en rekke industrielle prosjekter. Vi er også samarbeidspartner og node i Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, og ønsker gjennom det nettverket å bidra til å utvikle og dele kompetanse om digitalisering. Gjennom dette arbeidet sitter vi på mye kunnskap som jeg ser fram til å bringe inn i arbeidet med en sektorovergripende og nasjonal digitaliseringsstrategi, som Digital21 skal bli.

Oversikt over styret:

Leder

 • Morten Dalsmo, Sintef-Digital, konserndirektør (Trondheim)

Deltagere:

 • Morten Dæhlen, UIO, professor i informatikk og dekan (Oslo)
 • Silvija Seres, Polyteknisk forening (Bærum)
 • Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, administrerende direktør (Mo i Rana)
 • Geir K. Engdahl, gründer (Bærum)
 • Hilde Aspås, iKuben, daglig leder (Molde)
 • Christoffer Hernæs, Skandiabanken, leder innovasjon og utvikling (Oslo)
 • Torhild Nag, Lyse Energi, konserndirektør (Stavanger)
 • Heidi Austlid, IKT-Norge, administrerende direktør (Oslo)
 • Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (Trondheim)
 • Rune Foshaug, NHO, direktør avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering (Oslo)
 • Kjetil Staalesen, spesialrådgiver LO (Oslo)
 • Hilde Widerøe Wibe, Næringsdirektør i Abelia (Oslo)

 

Del Del Del