Tag Archive: effektiviserer

  • 7 februar, 2018

    En målsetting om redusert produksjons- og leveringstid har ført til at Helgeland Plast prøver ut en ny metode. Den snur opp ned på skrogproduksjonen til de populære Polarcirkel-båtene som foregår i Mo Industripark. – Jeg foreslo å starte med å bygge et skjelett av spanter som blir sveist sammen for så å bli sveist til […]