Roger Ulriksen ved Akvagroup, Helgeland Plast, har snudd opp-ned på skrogproduksjonen av de populære Polarcirkel-båtene.

Industrialiserer skrogproduksjonen

7 februar, 2018 9:00 Del Del Del

En målsetting om redusert produksjons- og leveringstid har ført til at Helgeland Plast prøver ut en ny metode. Den snur opp ned på skrogproduksjonen til de populære Polarcirkel-båtene som foregår i Mo Industripark.

– Jeg foreslo å starte med å bygge et skjelett av spanter som blir sveist sammen for så å bli sveist til pontongen, altså flyterøret, i motsetning til dagens metode hvor vi begynner med pontonger og bunnplater og tilpasser spantene mot rør og bunnplater, forteller initiativtaker teknisk tegner, Roger Ulriksen ved Akvagroup, Helgeland Plast.
På denne måten danner spantesettet et slags stivt skjelett som pontongen ligger på. Da blir det mindre tilpasninger i ettertid, noe som igjen fører til kortere produksjons- og leveringstid, forklarer Ulriksen.

Bedrer arbeidsstillingen
Tidligere ble komponentene tilpasset med stikksag i båten.
– Vi snur litt om på produksjonen og prøver nå med maskintilpassede deler for en bedre nøyaktighet. En slik produksjonsmetode gir i tillegg båtene mer formlikhet og vi kan prefabrikkere deler som skal i båten i større grad. Dette vil også føre til redusert belastning på arbeiderne, som har måttet sitte i ugunstige arbeidsstillinger under sveising og montering. I dag må montørene ligge på knærne oppi skroget for å sveise delene sammen. Nå kan de stå i en mer behagelig stilling og gjøre jobben raskere, forteller Ulriksen.

Idéen ble tema for bachelor-oppgaven Ulriksen og tre andre skrev sammen på ingeniørstudiet i Mo i Rana. Han mente opp-ned metoden kunne gi en redusert arbeidstid på 20 prosent og er spent på resultatet.
– For øyeblikket kjører vi et prøveprosjekt hvor vi skal produsere fem båter ved å bruke denne metoden, og det ser svært lovende ut. I april vil vi ta en avgjørelse på om vi skal bygge opp permanente monteringsjigger for dette. Båtene skal i tillegg testes grundig i vannet før vi konkluderer om vi skal innføre den nye metoden eller ikke, sier Ulriksen.

Reduserer produksjonstiden

Mindre håndverk og mer industriell produksjon er et viktig ledd i målsettingen om å kunne redusere produksjons- og leveringstiden på de populære PE-plastbåtene, som eksporteres til mange kontinenter allerede.
– Vi har et mål om å levere cirka 100-150 båter i løpet av et år avhengig av størrelsen på båtene. Med denne metoden får vi både en enklere og mer effektiv produksjon, forteller Ulriksen som forklarer at denne delen av jobben utføres av personell fra Momek.
– Vi har hatt en utfordring i forhold til leveringstid. Ved å redusere produksjonstiden med 20 prosent håper vi å få kontroll på dette og selvsagt levere enda raskere til kunden, avslutter Ulriksen.

Del Del Del