Tag Archive: Fallsikring

  • 9 juli, 2013

    Onsdag 26. og torsdag 27. juni gjennomførte MIP Sikkerhetssenter kurs i sikker bruk av personløftere ved arbeid i høyden. Her var det 20 deltakere fra bedrifter i og utenfor Mo Industripark. Etter å ha gjennomført et kurs for brukere av personløftere i tilknytning til arbeid i høyden, benyttet personell fra MIP Sikkerhetssenter personløfteren til å øve på nedfiring og redning. Slik fikk de mulighet til å kombinere egentrening med opplæring av andre.