Tag Archive: Fellesforbundet Helgeland

  • 27 august, 2015

    I kommunens behandling av dommen fra lagmannsretten om eiendomsskatten til Rana Gruber forventer Fellesforbundet at de politiske partiene i Rana har en klar holdning til at denne dommen ikke skal ankes til høyere rettsinstans.