Tag Archive: fornybar

  • 2 september, 2022

    Det skal nå bygges opp et helt nytt nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi på Helgeland. Arven heter det, og skal bygges i Leirfjord kommune. For å støtte opp under utviklingen går Mo Industripark nå inn som medeier. Fornybar energi som identitet Arven skal formidle historier om produksjon og forbruk av fornybar energi fra [...]