Tag Archive: Forskningsprogram

  • 20 desember, 2017

    MIP Bærekraft har klart å posisjonere seg mot større flaggskip innenfor langsiktig forskning. ­– Det er allerede en kjempesuksess. Det sier prosjektleder for MIP Bærekraft, Susanne Nævermo-Sand. MIP Bærekraft ble etter initiativ fra administrerende direktør i Mo industripark as (MIP AS), Arve Ulriksen, startet i 2015. Målet var å utvikle forsknings- og innovasjonsmiljøet i regionen […]
  • 18 november, 2016

      Ved å delta i prosjektet «Nykos» bidrar vi aktivt i et forskningsprogram som øker kunnskapen rundt miljøeffekter ved deponering til sjø av finkornete avgangsmasser fra mineralindustrien i Norge. Samtidig får vi langt bedre kunnskap om vår egen aktivitet og miljøeffektene ved deponering til Ranfjorden. Dette forteller Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS. […]