Tag Archive: Harsco Metals

  • 31 oktober, 2016

    Slagg er i utgangspunktet avfallet fra en smelteprosess for å foredle metaller, men hos Harsco Metals Norway AS får det nytt liv som både fyllmasse og isolasjonsmateriale.