Slagget prosesseres, siktes og knuses hos Harsco Metals Norway AS, og brukes blant annet som veimasse eller i produksjon av steinull.

Fra slagg til “Rockwool”

31 oktober, 2016 8:50 Del Del Del

Slagg er i utgangspunktet avfallet fra en smelteprosess for å foredle metaller, men hos Harsco Metals Norway AS får det nytt liv som både fyllmasse og isolasjonsmateriale.

 

– Vi har et godt miljø i Harsco Metals for utvikling og forskning. Det gjør arbeidsdagene spennende, sier Ronald Utland. Han er daglig leder i bedriften, som har vært i industriparken under forskjellige navn, helt siden 1971. Harscos hovedvirksomhet er metallgjenvinning fra slagg og transport av materialer med spesialkjøretøy.

 

Transporterer og prosesserer slagg

– Vi losser ut flytende slagg ved Stålverket hos Celsa Armeringsstål AS. Det er en utfordring i seg selv, siden slagget er flytene, og temperaturen ligger på mellom 1500 til 1600 grader, forklarer Utland. Ved Celsa lastes slagget ut, og deretter må det avkjøles. Slagget transporteres så videre til Harsco, hvor det prosesseres, og metallrester hentes ut. Etterpå sendes slagget inn i knuseverket, hvor det knuses ned til ønsket størrelse. Det ferdige slagget kan brukes til både veibygging, som bærelag under asfalten, og i isolasjon. I fremtiden håper Utland at det også kan brukes i landbruk.

– Vi har engasjert folk internt og eksternt for å se på en fremtidig bruk av øseslagg. Kalkforbedring kan for eksempel være et område, sier han.

 

Fra slagg til isolasjon

Harsco har selger det prosesserte slagget til bedrifter i hele Norge.

– Vi leverer mye til isolasjonsprodusenten Rockwool AS. De produserer isolasjonsmaterialet steinull, sier Utland. Rockwool har to anlegg i Norge, og Harsco leverer omlag 14.000 tonn slagg årlig, noe som utgjør vel en fjerdedel av den årlige produksjonen av slagg. Resten er kortreist fyllmasse som tas i bruk i Rana.

– Mye av de 50.000 tonnene med slagg vi produserer brukes her i Rana. For eksempel for veibygging, eller for å fylle masse rundt rør, forklarer Utland. Et eksempel på et slikt fyllingsprosjekt var på Gruben, like øst for Mo i Rana, der Rana Kommune tok i bruk slagget som fyllmasse rundt rør, i forbindelse med utskifting av rør i gater på Gruben.

Harsco leverte også omlag 30.000 tonn bærelag av slagg som gikk til bygging av vei mellom Storforshei og Eiteråga.

Del Del Del