Tag Archive: høringssvar

  • 1 mars, 2019

    Et akuttsykehus på Mo er en sentral del av Mo Industriparks beredskap. Nærheten mellom en av landets største industriparker og det framtidige akuttsykehuset vil i tillegg styrke rekrutteringsevnen til begge miljøene.    I dag er det rundt 2 500 arbeidsplasser i Mo Industripark, fordelt på 108 ulike bedrifter som årlig omsetter for nær 8 mrd. […]