Tag Archive: industriutvikling

  • 4 juli, 2017

    Det grønne skiftet handler om veien til lavutslippssamfunnet med reduserte utslipp. Det handler også om veien til et samfunn der vi har funnet systemer som sørger for at ressursene i verden strekker til for en stadig voksende befolkning, i dag og i fremtiden. At vi har nok mat, nok energi, nok vann og mange andre livsnødvendige ressurser. Systemer der ressursene går i en loop hvor de stadig blir resirkulert til forskjellige verdiskapende formål i en sirkulær økonomi.
  • 24 mai, 2015

    – Vi er godt fornøyd med at Nordland Arbeiderparti tar dette initiativet og at de tar et så tydelig standpunkt i saken om bygging av nye utenlandskabler for økt krafteksport, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.