Vi velger framtiden

4 juli, 2017 9:33 Del Del Del

 

Kronikk av Arve Ulriksen, administrerende direktør Mo Industripark AS

 

Overskriften refererer til Arnold Schwarzeneggers reaksjon på at Donald Trump trekker USA ut av Paris-avtalen. Fremtiden er her det grønne skiftet. – Én mann kan ikke stoppe denne utviklingen, sa den tidligere guvernøren i California videre. Schwarzenegger har satt spor etter seg som politisk topp i en av de mest miljøoffensive statene i USA.

Schwarzenegger er ikke alene om å mene dette. Etter at det ble kjent har flere kjente amerikanske investorer som Michael Bloomberg og Elon Musk kommet på banen, og talt Trump midt imot. Bloomberg har til og med tilbudt seg å finansiere USAs forpliktelser i avtalen.

Er jeg like optimistisk som Schwarzenegger? På mange måter ja. Det grønne skiftet lar seg ikke stoppe om politiske ledere trekker seg. Vi er kommet til et punkt der kapitalen flytter seg fra de fossile til de grønne virksomhetene og investeringene. Det er en viktig milepæl for et grønt skifte. Når behovet for bærekraft forenes med behovet for lønnsomhet vil ikke investeringene komme i gårdagens løsninger.

Det grønne skiftet handler om veien til lavutslippssamfunnet med reduserte utslipp. Det handler også om veien til et samfunn der vi har funnet systemer som sørger for at ressursene i verden strekker til for en stadig voksende befolkning, i dag og i fremtiden. At vi har nok mat, nok energi, nok vann og mange andre livsnødvendige ressurser. Systemer der ressursene går i en loop hvor de stadig blir resirkulert til forskjellige verdiskapende formål i en sirkulær økonomi. Slike systemer er det gjerne næringslivet som er pådriver for. I Mo Industripark har vi allerede gode systemer på plass for gjenvinning av energi og sidestrømmer. Vi har også ambisiøse mål om å ta det videre. Fordi det gjør oss mer kostnadseffektive, smartere og dermed mer konkurransedyktige. Vi er nødt til å være i forkant, ellers taper vi i den globale konkurransen. På dette området har eksportrettet industri lenge vært en pådriver. Ved å se etter kostnadseffektive og ressursbesparende løsninger, vil miljø og lønnsomhet gå hånd i hånd.

Jeg har sagt det før, og gjentar gjerne; det grønne skiftet er ikke en floskel. Det er et viktig begrep som allerede i dag rommer konkrete eksempler på bærekraftige løsninger som også er lønnsomme. Vi har flere bedrifter her i nord som er offensive, og som allerede har satt spor etter seg med fremtidsrettede løsninger. Elkem Salten har jobbet fram teknologi som gir reduksjon i Nox-utlipp tilsvarende 150.000 dieselbiler årlig, bare på dette verket. Celsa Armeringsstål i Mo Industripark er en foregangsbedrift når det gjelder å utvikle og implementere miljøteknologi som gjør at de i dag leverer verdens grønneste armeringsstål – som er gjenvunnet fra skrapstål. Bedriften har vært en pådriver for å få miljøkrav inn i regelverket for offentlige innkjøp, noe som ble vedtatt av Stortinget i fjor vår. Skal vi lykkes må det stilles krav både til produsent og forbruker. Finnfjord ser ut til å lykkes med et veldig spennende prosjekt hvor de dyrker alger basert på spillvarme og fangst av Co2. Hvis algene i tillegg kan bidra til å løse forproblematikken til havbruksnæringen snakker vi virkelig om et kinderegg.

Dette er bare noen eksempler på hvordan industrien i nord er fremoverlente i utviklingen av løsninger som gjør oss mer konkurransedyktige, og som gir gode ringvirkninger knyttet til utslipp og ressursbruk.  Et viktig premiss for å lykkes med dette er gode finansieringsordninger som er med å ta risikoen når det skal utvikles ny teknologi som er bra – både for bedriften og samfunnet. I Norge har vi etter hvert fått gode programmer som er med og finansierer utviklingen av miljøteknologi. Enova er et godt eksempel på dette. Å videreføre og styrke slike ordninger er viktig om vi skal lykkes med grønn industriutvikling. Viktig er også at vi lykkes i å samarbeide på tvers av næringene, og ikke minst er samarbeid med FoU-miljø viktig for å sikre grønn konkurransekraft for fremtiden.

Tilbake til Trump og hans klimafornektelser. Jeg er som sagt enig i at én mann ikke kan stoppe utviklingen. Når det er sagt, så mener jeg at vi oppnår de beste resultatene når politikere og næringsliv samarbeider tett, og utfordrer hverandre i en positiv dynamikk. Men dersom ledende politikere blir defensive i miljø- og klimapolitikken har jeg stor tro på at næringslivet uansett vil drive utviklingen videre. Nettopp fordi det grønne skiftet er større enn klimapolitikk. Det er en utvikling som viser seg fremtidsrettet, lønnsom og nødvendig.

 

Del Del Del