Tag Archive: Informasjonsmøte

  • 29 juni, 2017

    LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA – Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen Industripark. Forslag til planprogram er lagt […]