Tag Archive: Internasjonal satsing

  • 16 august, 2016

    Det er veldig bra at Mo Industripark satser internasjonalt. Jeg er imponert over direktørens visjoner, og industriparkens satsing på forskning og kompetanse. Flere bør tenke i de samme banene, sier Elisabeth Aspaker, EU-minister.