Det er tungt fokus på gjenvinning og gjenbruk i EU, sier EU-minister Elisabeth Aspaker. Her sammen med adm. dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen.

EU-minister imponert over Mo Industripark

16 august, 2016 8:43 Del Del Del

-Det er veldig bra at Mo Industripark satser internasjonalt. Jeg er imponert over direktørens visjoner, og industriparkens satsing på forskning og kompetanse. Flere bør tenke i de samme banene, sier Elisabeth Aspaker, EU-minister som var i Mo i Rana i helga i anledning det store sykkelrittet Arctic Race.

 

Adm. direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, sier at forutsetningen for å komme inn på det internasjonale markedet, er at de kontinuerlig satser på forskning, utvikling og kompetanse: -Å utvikle kompetanse om industriell sirkulær økonomi, altså at materialene brukes og gjenvinnes, er sentralt i vårt arbeid med å bli en grønn industripark i verdensklasse. – Det handler om å gjøre det som er avfall hos en bedrift til en ressurs hos en annen. Vi vet at dette er i fokus i EU, og her er vi i Mo Industripark langt framme, og kan vise til gode resultater. Vi vet også at det har vært vist interesse både for vårt arbeid med energigjenvinning og vann i EU, understreker Ulriksen.

Aspaker, som har ansvaret for Norges forhold til EU, sier at det er tungt fokus på gjenvinning og gjenbruk i EU: – Derfor er det godt å se at det er norske industrimiljø som satser hardt på dette området. Det viser at norsk industri er på riktig vei, tenker framtidsrettet og at Mo Industripark er en av driverne.

Mo Industripark har ambisjon om å bli en industripark i verdensklasse, og har nylig bidratt til at SINTEF har etablert seg på Helgeland. Industriparken er også sterkt involvert i Campus Helgeland, et akademisk studiested og miljø på Helgeland som er godt sammenvevd med Helgelands industrikultur.

Elisabeth Aspaker, som i en periode nå har vært fungerende kunnskapsminister, har stor tro på samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsmiljøene: – Kunnskap og forskning er alfa og omega for at norsk næringsliv skal kunne konkurrere internasjonalt: – Her på Mo viser de at samarbeid er nøkkelen til å lykkes, sier EU-ministeren.

 

Del Del Del