Tag Archive: næringsklynger

  • 23 November, 2015

    28 miljøer søkte om ti plasser og prosjektet; Kompetanse for et grønt skifte i industrien på Helgeland, var en av de som vant frem og mottok støtte fra Innovasjon Norge på 2.9 millioner kroner. Pengene skal brukes til bærekraft og grønt skifte. Partene bak prosjektet er Mo Industripark, Gassklynge Helgeland, Universitetet i Nordland, Høgskolen i […]