Det var en glad gjeng som i dag kunne slippe jubelen løs.

Feirer støtte til kompetanseutviklingsprosjekt

23 november, 2015 15:21 Del Del Del

28 miljøer søkte om ti plasser og prosjektet; Kompetanse for et grønt skifte i industrien på Helgeland, var en av de som vant frem og mottok støtte fra Innovasjon Norge på 2.9 millioner kroner. Pengene skal brukes til bærekraft og grønt skifte. Partene bak prosjektet er Mo Industripark, Gassklynge Helgeland, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Kunnskapsparken Helgeland.

Det er satt store ambisiøse mål som partnerne i prosjektet i fellesskap skal realisere, blant annet styrking av ingeniørutdanningen og utvikling og etablering av en ny næringsrettet Mastergrad ved Campus Helgeland.

– Dette er svært viktig fordi vi får tilført ressurser for en toårig satsing, og vi vet av erfaring at det tar tid å bygge opp nye studietilbud, sier prosjektleder i Kunnskapsparken, Tone Jakobsen.

Prosjektet skal styrke nærings- og samfunnsutviklingen på Helgeland gjennom strategisk satsing på kompetanse og FoU, opprette master innen teknologiledelse og bærekraft, samt tilby utdanning innen energiledelse, LEAN og statistikk og analyse. En søkbar master i 2017 er målet.

Arve Ulriksen adm.dir i MIP AS var klar i sin tale:

– Prosjektet er knyttet til vår strategiske retning framover, det som vi har flagget som MiP Bærekraft. Rana-miljøet kommer til å bli truffet av det som skjer innenfor klima og miljø og vi er nødt til å utdanne folk som er i stand til å håndtere det. Vi er også veldig glade for at prosjektet er med på å bygge opp Lean-kompetansen. Alt i alt setter det oss i førersetet. Ikke bare nasjonalt, men også etter hvert internasjonalt, sier Ulriksen.

– Kunnskapsparken Helgeland har levert en svært god søknad hvor de presenterer et veldig godt prosjekt. Når det skal jobbes med grønt skifte og bærekraft er det emner som får et hvert øye i Innovasjon Norge til å glitre av lykke, sier leder i Innovasjon Norge-Nordland, Linda Simensen.

Del Del Del