Tag Archive: Parkering

  • 17 februar, 2016

    Når brøytemannskaper møter på hensatte farkoster, vanskeliggjør det jobben.
  • 21 desember, 2013

    Det er innført en strengere parkeringspraksis i Mo Industripark. Nå vil feilparkering resultere i borttauing uten varsel. Flere nestenulykker, økt trafikk og flere aktører har ført til mer uoversiktlige forhold i Mo Industripark. Nå i vinterhalvåret, med snørydding og vanskelige forhold for vedlikehold, er forholdene ekstra skjerpet. Ett viktig forhold i dette er parkeringsforholdene. – […]