Celsa Armeringsstål AS har satt opp nye, markante skilt for å informere om parkeringsbestemmelsene ved administrasjonsbygget.

Strengere parkeringspraksis i MIP

21 desember, 2013 0:29 Del Del Del

Det er innført en strengere parkeringspraksis i Mo Industripark. Nå vil feilparkering resultere i borttauing uten varsel.

Flere nestenulykker, økt trafikk og flere aktører har ført til mer uoversiktlige forhold i Mo Industripark. Nå i vinterhalvåret, med snørydding og vanskelige forhold for vedlikehold, er forholdene ekstra skjerpet.

Ett viktig forhold i dette er parkeringsforholdene.

– Vi ser hyppige brudd på parkeringsbestemmelsene, som fører til farlige situasjoner. Dette er parkering i kryss, i gangfelt, i trafikkert vei og på plasser som er reservert for andre. Det er særlig Celsa Armeringsstål AS og Fesil Rana Metall AS som har vært utsatt for det siste.

Dette sier Kjell Arne Hagen i Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom.

Han forteller at alle firma i industriparken har sine reserverte plasser basert på behov meldt til MIP Eiendom, og de har også fått kart som viser hvilke plasser som de disponerer. Det er de enkelte firma som er ansvarlige for å informere egne ansatte om hvilke plasser de kan bruke. Hagen legger til at dersom bedriften trenger flere plasser er det bare å kontakte MIP Eiendom.

– Vi har tidligere sendt varsel før borttauing, som følge av feilparkering. Det vil ikke skje lenger. Nå vil feilparkerte biler bli tauet bort umiddelbart, for eierens regning, sier Hagen.

Flere firma i Mo Industripark har også innført strengere regler for bruk av de parkeringsplassene de disponerer, og det er også gjennomført oppgradering av skiltene utenfor flere bygg.

– Vi har fått tilbakemelding på at gjester fra kunder, eller mulige kunder av bedrifter i Mo Industripark har reagert på dårlig trafikkultur og dårlig sikkerhet ved parkering. Dette setter HMS-arbeidet i et dårlig lys, og i ytterste konsekvens kan de resultere i tapte ordrer.  I den tøffe konkurransen man har i dag er alle negative anmerkninger på helse, miljø og sikkerhet svært alvorlig. De som har kommet med slike kommentarer viser til at slett sikkerhetskultur utenfor bedriftsporten som regel får konsekvenser innenfor bedriftsporten, sier Kjell Arne Hagen.

MIP Eiendom minner også om at det ikke er tillatt å hensette kjøretøy på parkeringsplasser, selv med leid plass. Dette av hensyn til snørydding, som i år har vært mer omfattende så langt i vinter enn mange andre år.

 

Fesil Rana Metall AS er en av bedriftene som har hatt store problem med feilparkering. Også her vil brudd føre til borttauing.»

Fesil Rana Metall AS er en av bedriftene som har hatt store problem med feilparkering. Også her vil brudd føre til borttauing.»

Alle firma i industriparken har sine reserverte plasser, og de har også fått kart som viser hvilke plasser som de disponerer. I området langs Verkstedløypa skjer det ofte feilparkeringer, med unnskyldning: «Jeg skal bare ….»

Alle firma i industriparken har sine reserverte plasser, og de har også fått kart som viser hvilke plasser som de disponerer. I området langs Verkstedløypa skjer det ofte feilparkeringer, med unnskyldning: «Jeg skal bare ….»

 

Se artikkelen i pdf-format: GSnr6_2013_s4

 

Del Del Del