Tag Archive: Peter F. Hjorth-seminar

  • 12 desember, 2015

    Bedrifter fra Mo Industripark og fra øvrig kraftforedlende industri i Nord-Norge er invitert til Peter F. Hjorth-seminar ved Universitetet i Tromsø, som arrangeres 16. mars 2016.