UiT besøker MIP AS. Fra venstre: Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, rådgiver Inger-Ann Hanssen, dekan Morten Hald, og rektor Sveinung Eikeland, alle fra Universitetet i Tromsø.

Fornybar energi og potensialet i industrien

12 desember, 2015 8:53 Del Del Del

Bedrifter fra Mo Industripark og fra øvrig kraftforedlende industri i Nord-Norge er invitert til Peter F. Hjorth-seminar ved Universitetet i Tromsø, som arrangeres 16. mars 2016.

Målsettingen med Peter F. Hjort-seminaret er å styrke verdiskapingen i nord gjennom et tett samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og næringslivet. Seminaret vil ha to plenumsforedrag, og fem-seks forskjellige tema-arbeidsgrupper som vil jobbe parallelt. Temaene er innenfor sjømat, reiseliv, fra grunnforskning til næringsutvikling, arktisk vedlikehold, og utdanningssamarbeid. Adm. dir. Arve Ulriksen skal holde ett av de to plenumsforedragene.

Den 4. november var representanter fra Universitetet i Tromsø i Mo i Rana for å bli informert om virksomhetene i industriparken, om prosjektet MIP Bærekraft, og for å diskutere samarbeid om tema for Peter F. Hjorth-seminaret.

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s20

Del Del Del