Stilling: Daglig leder i Mo Fjernvarme

16 februar, 2022 11:41 Del Del Del

Mo Fjernvarme søker ny daglig  leder. Som daglig leder vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet innenfor vedtatt strategi og budsjett. Hovedfokus de nærmeste årene vil være å videreutvikle selskapet i tråd med samfunnsutviklingen og det grønne skiftet. Selskapet skal være en foretrukken leverandør av fornybar energi til eksisterende og nye kunder.

Mo Fjernvarme er en av Nord-Norges største fjernvarmeprodusenter og leverer miljøvennlig varme og kjøling til kunder i Mo i Rana. Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark, og selskapet tilbyr 100% fornybar energi.

Selskapet ble stiftet i 1999, og eies av Mo Industripark AS og Helgeland Kraft AS, med hhv. 60 og 40 % av aksjene. Selskapets primære virksomhet er lønnsom distribusjon og salg av fjernvarme, basert på gjenvunnet energi fra energiintensive bedrifter i Mo i Rana. I 2021 produserte Mo Fjernvarme 92 GWh fjernvarme. Selskapet har 33 km fjernvarmenett, 22 MW grunnlastkapasitet og 43 MW spisslast-/reservelastkapasitet.

Nesten alle større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også fortau, gågate og hovedgate i sentrum snø- og isfri gjennom vinteren. Målt i energileveranse pr. innbygger rangeres Mo Fjernvarme som et av de største fjernvarmeselskapene i Norge. Mo Fjernvarme er et av få fjernvarmeanlegg i landet som baserer seg helt på utnyttelse av industriell overskuddsenergi. Selskapet har som ambisjon å vokse i Mo i Rana, men ønsker også å kunne tilby fornybar energi i andre byer på Helgeland.

Selskapet har i dag 4 ansatte og leier inn tjenester til drift og vedlikehold samt administrative tjenester. Selskapet omsetter for kr 55 mill. kr og har solid og sunn økonomi. Vi holder til i lokaler like utenfor Mo Industripark. Det meste av våre produksjonsanlegg er lokalisert inne i parken, nært spillvarmeleverandørene.

For komplett utlysning og søknad, vennligst se her: Daglig leder – Mo Fjernvarme AS (kontorogokonomi.careers)
Del Del Del