Stilling ledig: Fagarbeider prosess-/produksjonstekniker

1 april, 2022 11:12 Del Del Del

MIP Energi og IT leter nå etter fagarbeider prosess-/produksjonstekniker!

Avdelingen ivaretar selskapets anlegg knyttet til vann og avløp, og distribusjon av gasser. Dette innebærer blant annet overvåking, drift, vedlikehold og modernisering av anleggene. I tillegg har avdelingen ulike driftsoppgaver for andre aktører i industriparken. Avdelingen har 13 ansatte, hvorav ti stillinger er tilknyttet helkontinuerlig skiftbasert oppfølging av anleggene.

Fullstendig utlysning og søknad finner du her!

Vi søker etter en dyktig person for å jobbe med driftsovervåking av prosessanlegg i helkontinuerlig skiftgang. Oppgavene innebærer blant annet:

• Feilsøking på hydraulisk og pneumatisk anlegg
• Planlegge og dokumentere vedlikeholds arbeid
• Deltagelse i forbindelse med nyinstallasjoner av prosessutstyr
• Aktivt jobbe med forbedringer og optimalisering
• Reparasjon og forebyggende vedlikehold av prosessutstyr

Del Del Del